Petycje 2017

-A A +A

Petycje 2017

Lp. 1
ADM.053.5.2017.MGA
Data złożenia petycji:
2017.03.06
Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
Brak zgody na publikację danych
Przedmiot petycji:
Petycja o wyeliminowanie konfliktu interesów z działalności Rzecznika Praw Dziecka
Sposób załatwienia petycji:
Lp. 2
ADM.053.1005.2017.MGA
Data złożenia petycji:
2017.05.29
Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
Brak zgody na publikację danych
Przedmiot petycji:
Petycja ws. zmiany ustawy Prawo Oświatowe dot. finansowania wycieczek z budżetu państwa
Sposób załatwienia petycji:
Odwzorowanie cyfrowe petycji:
Lp. 3
ADM.053.1049.2017.MGA
Data złożenia petycji:
2017.06.06
Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
Brak zgody na publikację danych
Przedmiot petycji:
Petycja w sprawie podjęcia działań w wycofaniu z porządku prawnego Ustawy z dn. 26.05.2011 r.- K.p.c.
Sposób załatwienia petycji:
Lp. 4
ADM.053.1184.2017.MGA
Data złożenia petycji:
2017.09.14
Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
Brak zgody na publikację danych
Przedmiot petycji:
Petycja ws. szkodliwego wpływu anten sprzętu wojskowego na zdrowie dzieci Zespółu Szkół w Szudziałowie
Sposób załatwienia petycji:
Lp. 5
ADM.053.1187.2017.MGA
Data złożenia petycji:
2017.10.24
Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
Brak zgody na publikację danych
Przedmiot petycji:
Petycja ws. nauczania indywidualnego
Sposób załatwienia petycji:
Odwzorowanie cyfrowe petycji:
Lp. 6
ADM.053.1194.2017.MGA
Data złożenia petycji:
2017.12.08
Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
Brak zgody na publikację danych
Przedmiot petycji:
Petycja w sprawie dzieci będących na diecie eliminacyjnej, sprawie dzieci będących na diecie eliminacyjnej, bezglutenowej
Sposób załatwienia petycji:
Lp. 7
ZSS.441.1205.2017.GR
Data złożenia petycji:
2017.12.19
Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
Brak zgody na publikację danych
Przedmiot petycji:
Petycja w sprawie uniemożliwienia funkcjonowania stron internetowych promujących anoreksję
Subskrybuj Petycje 2017