Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka BRPD/ZP/21/2022

-A A +A

Data opublikowania: 16.11.2022

Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji 

Identyfikator postępowania: 05696c67-7ce4-4f74-9d3b-cdf42505983b
Nr referencyjny: BRPD/ZP/21/2022
BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortal – http://miniportal.uzp.gov.pl 
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/05696c67-7ce4-4f74-9d3b-cdf42505983b  
Zamawiający będzie udostępniał wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem także na stronach:
http://bip.brpd.gov.pl/zamowienia/druk-wydawnictw-dla-biura-rzecznika-praw-dziecka-brpdzp212022  oraz https://brpd.gov.pl/zamowienia-publiczne

 

ogloszenie_o_zamowieniu_z_dnia_16.11.2022_r.pdf

swz_z_zalacznikami.pdf

zalacznik_nr_1_do_swz-opz_edytowalny.docx

zalacznik_nr_2_do_swz-formularz_ofertowy_edytowalny.docx

zalaczniki_3-7_do_swz_edytowalne.docx

zalacznik_nr_8_do_swz_-_ppu.docx

informacja_o_kwocie_przeznaczonej_na_realizacje_zamowienia.pdf

informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_w_cz.iii_zamowienia.pdf

informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_w_cz.i_i_ii_zamowienia.pdf

informacja_o_uniewaznieniu_czesci_iii_zamowienia.pdf

ogloszenie_o_wyniku_postepowania_z_dnia_13.12.2022_r.pdf
 

Kategoria: