Wersja wpisu Rok 2014 z dnia wt., 16/09/2014 - 08:42

-A A +A

Rok 2014

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci będące pacjentami hospicjów (30 maja 2014 roku) wyst_men_2014_05_30.pdf

Wystąpienie do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie dodatku do zasiłku rodzinnego dla wieloraczków (20 maja 2014 roku) wyst_2014_05_20_nsa.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie realizacji konstytucyjnej zasady dotyczącej obowiązkowej nauki do 18. roku życia (14 maja 2014 roku) wyst_2014_05_14_men.pdf

Wystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie zasiłku macierzyńskiego dla ojców (13 maja 2014 roku) wyst_2014_05_13_zus.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie książeczki zdrowia dziecka (12 maja 2014 roku) wyst_2014_05_12_mz.pdf

Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z postulatem, by na dostawcach audiowizualnych usług medialnych na żądanie spoczywał obowiązek sporządzania i przechowywania kopii nie tylko audycji, ale również reklam i innych przekazów udostępnianych odbiorcom usługi (8 maja 2014 roku) wyst_2014_05_08_mkidn.pdf 

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zmian w przepisach dotyczących sposobu przeprowadzania konkursów przedmiotowych i olimpiad (5 maja 2014 roku)  wyst_2014_05_05_men.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia i do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzmocnienia systemu monitorowania losów dziecka (29 kwietnia 2014 roku) wyst_2014_04_29_mz_mpips.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej o interwencję w sprawie niewłaściwego przepływu funduszy z budżetu państwa, przeznaczanych na specjalne potrzeby uczniów z dysfunkcjami (28 kwietnia 2014 roku) 2014_04_28_men.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie certyfikatów jakości pracy placówek (25 kwietnia 2014 roku) wyst_2014_04_25_men.pdf

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie certyfikatów jakości pracy placówek (25 kwietnia 2014 roku) wyst_2014_04_25_mpips.pdf

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie opieki i bezpieczeństwa dzieci korzystających z sal zabaw (16 kwietnia 2014 roku) wyst_2014_04_16_mpips.pdf

Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie opieki i bezpieczeństwa dzieci korzystających z sal zabaw (16 kwietnia 2014 roku) wyst_2014_04_16_uokik.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie lepszej ochrony praw dziecka w placówkach niepublicznych (14 kwietnia 2014 roku) wyst_2014_04_14_men.pdf

Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie stanowiska resortu zajętego w sprawie wykładni przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych (8 kwietnia 2014 roku) wyst_2014_04_08_mpips.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępności do opieki zdrowotnej dla dzieci z chorobą nowotworową kości (8 kwietnia 2014 roku) wyst_2014_04_08_mz.pdf

Wystąpienie do Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w sprawie wprowadzenia procedury nadawania oznaczenia kategorii wiekowej filmom wyświetlanym w kinach (4 kwietnia 2014 roku)  wyst_2014_04_04_pisf.pdf

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ratyfikacji III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie procedury składania zawiadomień (4 kwietnia 2014 roku) wyst_2014_04_04_mpips.pdf

Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie zasad emisji w radiu i telewizji reklam produktów spożywczych niewskazanych w diecie dziecka (4 kwietnia 2014 roku) wyst_2014_04_04_krrit.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji wypoczynku zagranicznego dla dzieci (3 kwietnia 2014 roku) wyst_2014_04_03_men.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o zbadanie problemu dotyczącego organizacji kursów na wychowawców kolonijnych za pomocą platformy e-learningowej (1 kwietnia 2014 roku) wyst_2014_04_01_men.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością (25 marca 2014 roku)  wyst_2014_03_25_mz.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie publikowania na wokandach sądowych w postępowaniu karnym danych osobowych dzieci pokrzywdzonych przestępstwem (18 marca 2014 roku)  wyst_2014_03_18_ms.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wyjazdów karetek pogotowia do dzieci (5 marca 2014 roku) wyst_2014_03_05_mz.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu do świadczeń psychiatrii dla dzieci i młodzieży (3 marca 2014 roku)  wyst_2014_03_03_mz.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia ponawiające propozycję, aby świadczenia medyczne udzielane dzieciom były dokumentowane w formie Książeczki Zdrowia Dziecka (14 lutego 2014 roku)  wyst_2014_02_14_mz.pdf

Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zwracające uwagę na prawa dzieci z niepełnosprawnością, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (11 lutego 2014 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Zdrowia zawierające uwagi do Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych (7 lutego 2014 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Zdrowia w związku ze zwolnieniem seryjnego zabójcy pedofila Mariusza T., który w lutym 2014 roku opuści zakład karny w związku z upływem kary pozbawienia wolności (8 stycznia 2014 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Zdrowia z prośbą o pogłębioną analizę opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania (8 stycznia 2014 roku)