Wersja wpisu Rok 2014 z dnia pon., 15/09/2014 - 15:38

-A A +A

Rok 2014

 

Wystąpienie do Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w sprawie wprowadzenia procedury nadawania oznaczenia kategorii wiekowej filmom wyświetlanym w kinach (4 kwietnia 2014 roku)  wyst_2014_04_04_pisf.pdf

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ratyfikacji III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie procedury składania zawiadomień (4 kwietnia 2014 roku) wyst_2014_04_04_mpips.pdf

Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie zasad emisji w radiu i telewizji reklam produktów spożywczych niewskazanych w diecie dziecka (4 kwietnia 2014 roku) wyst_2014_04_04_krrit.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji wypoczynku zagranicznego dla dzieci (3 kwietnia 2014 roku) wyst_2014_04_03_men.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o zbadanie problemu dotyczącego organizacji kursów na wychowawców kolonijnych za pomocą platformy e-learningowej (1 kwietnia 2014 roku) wyst_2014_04_01_men.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością (25 marca 2014 roku)  wyst_2014_03_25_mz.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie publikowania na wokandach sądowych w postępowaniu karnym danych osobowych dzieci pokrzywdzonych przestępstwem (18 marca 2014 roku)  wyst_2014_03_18_ms.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wyjazdów karetek pogotowia do dzieci (5 marca 2014 roku) wyst_2014_03_05_mz.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu do świadczeń psychiatrii dla dzieci i młodzieży (3 marca 2014 roku)  wyst_2014_03_03_mz.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia ponawiające propozycję, aby świadczenia medyczne udzielane dzieciom były dokumentowane w formie Książeczki Zdrowia Dziecka (14 lutego 2014 roku)  wyst_2014_02_14_mz.pdf

Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zwracające uwagę na prawa dzieci z niepełnosprawnością, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (11 lutego 2014 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Zdrowia zawierające uwagi do Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych (7 lutego 2014 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Zdrowia w związku ze zwolnieniem seryjnego zabójcy pedofila Mariusza T., który w lutym 2014 roku opuści zakład karny w związku z upływem kary pozbawienia wolności (8 stycznia 2014 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Zdrowia z prośbą o pogłębioną analizę opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania (8 stycznia 2014 roku)