Wersja wpisu Rok 2017 z dnia czw., 02/02/2017 - 16:54

-A A +A

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie transgranicznej ochrony praw dziecka (02 lutego 2017) - 2017 02 02.pdf

Wystąpienie do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie nierównego traktowania i dyskryminacji najmłodszych obywateli (31 stycznia 2017) - 2017 01 31.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie adopcji zagranicznej (31 stycznia 2017) - 2017 01 31.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prac społecznych dla dłużników alimentacyjnych (26 stycznia 2017) - 2017 01 26.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontaktu nieletniego z obrońcą, procedur składania skarg i wniosków oraz warunków intymności podczas korzystania z urządzeń sanitarnych (26 stycznia 2017) - 2017 01 26.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby konkretnego wsparcia dzieci z EB (23 stycznia 2017) - 2017 01 23.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej w sprawie działań związanych ze zjawiskiem e-uzaleźnień (23 stycznia 2017) - 2017 01 23.pdf

Wystąpienie do Prezesów Sądów Apelacyjnych w sprawie podjęcia działań mających na celu zagwarantowanie sprawnego wszczynania i przebiegu postępowań o ustanowienie opieki (20 stycznia 2017) - 2017 01 20.pdf

Wystąpienie do Marszałka Sejmu w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej (18 stycznia 2017) - 2017 01 18.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wypracowania dla pracowników gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych narzędzi w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (13 stycznia 2017) - 2017 01 13.pdf

Wsytąpienia do Ministra Sprawiedliwości i Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nierozwiązanego problemu umieszczania małych dzieci, wbrew prawu, w pieczy instytucjonalnej (12 stycznia 2017) - 2017 01 12.pdf , 2017 01 12.pdf

Wystąpienie do Marszałka Senatu w sprawie obecności dziecka wśród publiczności na sali rozpraw (11 stycznia 2017) - 2017 01 11.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie otolaryngologii dziecięcej (10 stycznia 2017) - 2017 01 10.pdf

Wystąpienie do Ministrów: Edukacji Narodowej, Zdrowia, Środowiska w sprawie zabezpieczenia dzieci w związku z wielokrotnym przekraczaniem norm zanieczyszczenia powietrza w różnych regionach Polski (09 stycznia 2017) - 2017 01 09.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie pomocy dzieciom chorym na EB (09 stycznia 2017) - 2017 01 09.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania służb na rzecz małoletnich cudzoziemców (04 stycznia 2017) - 2017 01 04.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostepności dzieci do lekarza pediatry (03 stycznia 2017) - 2017 01 03.pdf