Historia zmian

-A A +A
Tytułsortuj malejąco Wpis do dziennika Data aktualizacji Wykonał
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:34 Marcin Dębicki
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:33 Marcin Dębicki
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:33 Marcin Dębicki
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:33 Marcin Dębicki
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:33 Marcin Dębicki
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:32 Marcin Dębicki
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka BRPD/ZP/17/2023 23/10/2023 - 19:02 Marcin Dębicki
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka BRPD/ZP/19/2022 04/08/2022 - 14:36 Marcin Dębicki
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka BRPD/ZP/20/2022 04/11/2022 - 15:02 Marcin Dębicki
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka BRPD/ZP/21/2022 13/12/2022 - 14:40 Marcin Dębicki
Dyrektor Zespołu ds. Przestępczości Wobec Dzieci 14/04/2022 - 12:50 Marcin Dębicki
Dyrektor Zespołu Edukacji Cyfrowej i Bezpieczeństwa w Sieci 08/02/2024 - 09:38 Marcin Dębicki
Dyrektor Zespołu Edukacji i Wychowania 11/10/2021 - 12:34 Marcin Dębicki
Dyrektor Zespołu Prezydialnego 08/02/2024 - 09:32 Marcin Dębicki
Dyrektor Zespołu Spraw Międzynarodowych i Konstytucyjnych 14/04/2022 - 12:11 Marcin Dębicki
Dyrektor Zespołu Spraw Rodzinnych i Nieletnich 08/12/2017 - 10:32 Krystian Chęciek
Dyrektor Zespołu Spraw Społecznych 11/08/2023 - 13:45 Marcin Dębicki
GAB.441.2.2016.BS 22/09/2016 - 15:54 Krystian Chęciek
Informacja dla osób uprawnionych - Tłumacz języka migowego 28/07/2022 - 12:07 Marcin Dębicki
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2022 roku 12/04/2023 - 12:42 Marcin Dębicki
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2023 roku 19/12/2023 - 17:24 Marcin Dębicki
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2010 16/05/2017 - 12:02 Krystian Chęciek
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2011 16/05/2017 - 12:01 Krystian Chęciek
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2012 16/05/2017 - 12:00 Krystian Chęciek
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 16/05/2017 - 11:56 Krystian Chęciek

Strony