Petycje wielokrotne

-A A +A

Petycje wielokrotne

Lp Przedmiot Data Odwzorowanie cyfrowe Sposób załatwienia Wnoszący
1 ADM.053.1.2015 Petycja dotycząca prawa dzieci do obojga rodziców 30/11/2015 PDF icon petycja_-_prawo_dzieci_do_obojga_rodzicow.pdf PDF icon pismo_do_kancelarii_sejmu.pdf, PDF icon pismo_do_kancelarii_senatu.pdf, PDF icon pismo_do_kancelarii_prezesa_rady_ministrow.pdf, PDF icon pismo_do_kancelarii_prezydenta_rp.pdf, PDF icon pismo_do_komisji_do_spraw_petycji.pdf
 1. Brak zgody na prezentację DO
 2. Brak zgody na prezentację DO
 3. Brak zgody na prezentację DO
 4. Brak zgody na prezentację DO
 5. Brak zgody na prezentację DO
 6. Brak zgody na prezentację DO
 7. Brak zgody na prezentację DO
 8. Brak zgody na prezentację DO
 9. Brak zgody na prezentację DO
 10. Brak zgody na prezentację DO
 11. Brak zgody na prezentację DO
 12. Brak zgody na prezentację DO
 13. Brak zgody na prezentację DO
 14. Brak zgody na prezentację DO
 15. Brak zgody na prezentację DO
 16. Brak zgody na prezentację DO
 17. Brak zgody na prezentację DO
 18. Brak zgody na prezentację DO
 19. Brak zgody na prezentację DO
 20. Brak zgody na prezentację DO
 21. Brak zgody na prezentację DO
 22. Brak zgody na prezentację DO
 23. Brak zgody na prezentację DO
 24. Brak zgody na prezentację DO
 25. Brak zgody na prezentację DO
 26. Brak zgody na prezentację DO
 27. Brak zgody na prezentację DO
 28. Brak zgody na prezentację DO
 29. Brak zgody na prezentację DO
 30. Brak zgody na prezentację DO
 31. Brak zgody na prezentację DO
 32. Brak zgody na prezentację DO
 33. Brak zgody na prezentację DO
 34. Brak zgody na prezentację DO
 35. Brak zgody na prezentację DO
 36. Brak zgody na prezentację DO
 37. Brak zgody na prezentację DO
 38. Brak zgody na prezentację DO
 39. Brak zgody na prezentację DO
 40. Brak zgody na prezentację DO
 41. Brak zgody na prezentację DO
 42. Brak zgody na prezentację DO
 43. Brak zgody na prezentację DO
 44. Brak zgody na prezentację DO
 45. Brak zgody na prezentację DO
 46. Brak zgody na prezentację DO
 47. Brak zgody na prezentację DO
 48. Brak zgody na prezentację DO
 49. Brak zgody na prezentację DO
 50. Brak zgody na prezentację DO
 51. Brak zgody na prezentację DO
 52. Brak zgody na prezentację DO
2 ADM.053.8.2016 Petycja "O poszanowanie życia rodzinnego dziecka i jego tożsamości" 09/02/2016 PDF icon petycja_o_poszanowanie_zycia_rodzinnego_dziecka_i_jego_tozsamosci.pdf PDF icon odpowiedz_w_sprawie_petycji.pdf
 1. Brak zgody na prezentacje DO
 2. Brak zgody na prezentacje DO
 3. Brak zgody na prezentacje DO
 4. Brak zgody na prezentacje DO
 5. Brak zgody na prezentacje DO
 6. Brak zgody na prezentacje DO
 7. Brak zgody na prezentacje DO
 8. Brak zgody na prezentacje DO
 9. Brak zgody na prezentacje DO
 10. Brak zgody na prezentacje DO
 11. Brak zgody na prezentacje DO
 12. Brak zgody na prezentacje DO
 13. Brak zgody na prezentacje DO
 14. Brak zgody na prezentacje DO
 15. Brak zgody na prezentacje DO
 16. Brak zgody na prezentacje DO
 17. Brak zgody na prezentacje DO
 18. Brak zgody na prezentacje DO
 19. Brak zgody na prezentacje DO
 20. Brak zgody na prezentacje DO
 21. Brak zgody na prezentacje DO
 22. Brak zgody na prezentacje DO
 23. Brak zgody na prezentacje DO
 24. Brak zgody na prezentacje DO
 25. Brak zgody na prezentacje DO
 26. Brak zgody na prezentacje DO
 27. Brak zgody na prezentacje DO
 28. Brak zgody na prezentacje DO
 29. Brak zgody na prezentacje DO
 30. Brak zgody na prezentacje DO
 31. Brak zgody na prezentacje DO
 32. Brak zgody na prezentacje DO
 33. Brak zgody na prezentacje DO
 34. Brak zgody na prezentacje DO
 35. Brak zgody na prezentacje DO
 36. Brak zgody na prezentacje DO
 37. Brak zgody na prezentacje DO
 38. Brak zgody na prezentacje DO
 39. Brak zgody na prezentacje DO
 40. Brak zgody na prezentacje DO
 41. Brak zgody na prezentacje DO
 42. Brak zgody na prezentacje DO
 43. Brak zgody na prezentacje DO
 44. Brak zgody na prezentacje DO
 45. Brak zgody na prezentacje DO
 46. Brak zgody na prezentacje DO
 47. Brak zgody na prezentacje DO
 48. Brak zgody na prezentacje DO
 49. Brak zgody na prezentacje DO
 50. Brak zgody na prezentacje DO
 51. Brak zgody na prezentacje DO
 52. Brak zgody na prezentacje DO
 53. Brak zgody na prezentacje DO
 54. Brak zgody na prezentacje DO
 55. Brak zgody na prezentacje DO
 56. Brak zgody na prezentacje DO
 57. Brak zgody na prezentacje DO
 58. Brak zgody na prezentacje DO
 59. Brak zgody na prezentacje DO
 60. Brak zgody na prezentacje DO
 61. Brak zgody na prezentacje DO
 62. Brak zgody na prezentacje DO
 63. Brak zgody na prezentacje DO
3 ADM.053.98.2016.MGA Podjęcie działań w wycofaniu z porządku prawnego ustawy: Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. - Kodesk postępowania cywilnego o zmianie ustawy Dz.U. 2011 nr 144 poz. 854 - Oddział 6 - sprawy dotyczące wykonywanie kontaktu z dzieckiem 05/04/2016 PDF icon petycja.pdf PDF icon odpowiedz_na_petycje.pdf
 1. Brak zgody na prezentacje DO
 2. Brak zgody na prezentacje DO
 3. Brak zgody na prezentacje DO
 4. Brak zgody na prezentacje DO
 5. Brak zgody na prezentacje DO
4 ADM.053.112.2016.MGA Petycja "Stop przemocy sądów rodzinnych wobec dzieci" 22/06/2016 PDF icon petycja_stop_przemocy_sadow_rodzinnych_wobec_dzieci.pdf PDF icon odpowiedz_na_petycje.pdf
 1. Brak zgody na prezentacje DO
5 ADM.053.....2016.MGA Ratyfikacja Protokołu fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie procedury składania zawiadomień 27/09/2016 PDF icon petycja-_o_ratyfikacje_protokolu_fakultatywnego_do_konwencji_o_prawach_dziecka.pdf PDF icon odpowiedz_na_petycje.pdf
 1. Brak zgody na prezentacje DO
6 ADM.053.....2017.MGA Petycja „Stop alienacji rodzicielskiej” 03/04/2017 PDF icon petycja_stop_alienacji_rodzicielskiej.pdf PDF icon petycja_stop_alienacji_rodzicielskiej_odpowiedz.pdf
 1. Brak zgody na prezentacje DO
7 ADM.053.....2017.MGA Petycja ws. podjęcia działań w ramach przysługujących kompetencji i uprawnień w związku z ujawnieniem systemowego problemu gwałcenia praw człowieka i praw dziecka przez psychologów opiniujących na potrzeby Wymiaru Sprawiedliwości i sądownictwa rodzinnego, 05/12/2017 PDF icon petycja.pdf PDF icon odpowiedz_na_petycje.pdf
 1. Brak zgody na publikację danych
8 ZSR.421.2.2018.MGA Podjęcie działań na rzecz poszanowania praw dzieci w orzekanych sądowo kontaktach z rodzicem, w szczególności prawa do wyrażania i respektowania własnych poglądów w sprawach istotnych dla dzieci, prawa do życia bez przemocy oraz godnych warunków życia. 04/06/2018 PDF icon petycja_w_sprawie_podjecia_dzialan_na_rzecz_poszanowania_praw_dzieci_w_orzekanych_sadowo_kontaktach_z_rodzicem.pdf PDF icon odpowiedz_na_petycje.pdf, PDF icon pismo_do_sejmu_rp.pdf
 1. Brak zgody na publikację danych.
9 ADM.053.46.2018.MGA Podjęcie działań na rzecz poszanowania praw dzieci w orzekanych sądowo kontaktach z rodzicem, w szczególności prawa do wyrażania i respektowania własnych poglądów w sprawach istotnych dla dzieci, prawa do życia bez przemocy oraz godnych warunków życia. 22/06/2018 PDF icon petycja_w_sprawie_podjecia_dzialan_na_rzecz_poszanowania_praw_dzieci_w_orzekanych_sadowo_kontaktach_z_rodzicem.pdf PDF icon odpowiedz_na_petycje.pdf
 1. Brak zgody na publikację danych.
 2. Brak zgody na publikację danych.
 3. Brak zgody na publikację danych.
 4. Brak zgody na publikację danych.
 5. Brak zgody na publikację danych.
 6. Brak zgody na publikację danych.
 7. Brak zgody na publikację danych.
 8. Brak zgody na publikację danych.
 9. Brak zgody na publikację danych.
 10. Brak zgody na publikację danych.
 11. Brak zgody na publikację danych.
 12. Brak zgody na publikację danych.
 13. Brak zgody na publikację danych.
 14. Brak zgody na publikację danych.
 15. Brak zgody na publikację danych.
 16. Brak zgody na publikację danych.
 17. Brak zgody na publikację danych.
 18. Brak zgody na publikację danych.
 19. Brak zgody na publikację danych.
 20. Brak zgody na publikację danych.
 21. Brak zgody na publikację danych.
 22. Brak zgody na publikację danych.
 23. Brak zgody na publikację danych.
 24. Brak zgody na publikację danych.
 25. Brak zgody na publikację danych.
10 ADM.053.87.2018, ADM.053.1.2019.AO Podjęcie działań w związku z ujawnieniem systemowego problemu gwałcenia praw człowieka i praw dziecka w Rzeczpospolitej Polskiej 02/12/2018 PDF icon petycja_ws._podjecia_dzialan_w_zwiazku_z_ujawnieniem_systemowego_problemu_gwalcenia_praw_czlowieka_i_praw_dziecka_w_rzeczpospolitej_polskiej.pdf PDF icon odpowiedz_na_petycje.pdf, PDF icon odpowiedz_na_petycje_2019_r.pdf
 1. Brak zgody na publikację danych.
 2. Brak zgody na publikację danych.
 3. Brak zgody na publikację danych.
 4. Brak zgody na publikację danych.
 5. Brak zgody na publikację danych.
 6. Brak zgody na publikację danych.
11 ZSR.053.1.2019.MG Podjęcie działań na rzecz poszanowania praw dzieci w orzekanych sądowo kontaktach z rodzicem, w szczególności prawa do wyrażania i respektowania własnych poglądów w sprawach istotnych dla dzieci, prawa do życia bez przemocy oraz godnych warunków życia. 23/04/2019 PDF icon petycja_w_sprawie_podjecia_dzialan_na_rzecz_poszanowania_praw_dzieci_w_orzekanych_sadowo_kontaktach_z_rodzicem.pdf PDF icon odpowiedz_na_petycje.pdf, PDF icon pismo_do_sejmu.pdf
 1. Brak zgody na publikację danych.
 2. Brak zgody na publikację danych.
 3. Brak zgody na publikację danych.
 4. Brak zgody na publikację danych.
 5. Brak zgody na publikację danych.
 6. Brak zgody na publikację danych.
 7. Brak zgody na publikację danych.
 8. Brak zgody na publikację danych.
 9. Brak zgody na publikację danych.
 10. Brak zgody na publikację danych.
 11. Brak zgody na publikację danych.
 12. Brak zgody na publikację danych.
 13. Brak zgody na publikację danych.
 14. Brak zgody na publikację danych.
 15. Brak zgody na publikację danych.
12 ZSR.053.2.2019 MG Petycja dotycząca zmian w prawie rodziny 31/07/2019 PDF icon petycja.pdf PDF icon odpowiedz_na_petycje1.pdf, PDF icon odpowiedz_na_petycje2.pdf, PDF icon odpowiedz_na_petycje3.pdf, PDF icon pismo_do_ministerstwa_sprawiedliwosci.pdf, PDF icon pismo_do_sejmu_rp.pdf
 1. Brak zgody na prezentację DO
 2. Brak zgody na prezentację DO
 3. Brak zgody na prezentację DO
Subskrybuj Petycje wielokrotne