Wersja wpisu Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka BRPD/ZP/15/2022 z dnia śr., 20/04/2022 - 09:30

-A A +A

Data opublikowania: 20.04.2022 r.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 

Identyfikator postępowania: f033a733-1afd-48a2-90f8-98ff3972967c 

Nr referencyjny: BRPD/ZP/15/2022 

BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortal – http://miniportal.uzp.gov.pl  

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f033a733-1afd-48a2-90f8-98ff3972967c 

Zamawiający będzie udostępniał wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem także na stronach: 

http://bip.brpd.gov.pl/zamowienia/dostawa-materialow-informacyjno-promocyjnych-dla-biura-rzecznika-praw-dziecka-6 oraz https://brpd.gov.pl/zamowienia-publiczne/ 

 

ogloszenie_o_zamowieniu_20.04.2022_nr_2022_s_077-209558.pdf

swz_z_zalacznikami.pdf

zalacznik_nr_1_do_opz.pdf

zalacznik_nr_1_do_swz_-_opz.docx

zalacznik_nr_2_do_opz.pdf

zalacznik_nr_2_do_swz_edytowalny_formularz_ofertowy.docx

zalacznik_nr_3_do_opz.pdf

zalacznik_nr_3_do_swz_-_jedz.zip

zalaczniki_nr_4-8_do_swz_edytowalne.docx

zalacznik_nr_9_do_swz-_ppu.docx

Kategoria: