PRZ.053.21.2021

-A A +A

Data złożenia petycji:

2021.04.08

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie podwyższenia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego dla osób dorosłych, które stały się niepełnosprawne przed ukończeniem 21 roku życia

Sposób załatwienia petycji:

odpowiedz_na_petycje_pismo_skierowane_do_wnioskodawcy.pdf

odpowiedz_na_petycje_wniosek_do_ministerstwa_rodziny_i_polityki_spolecznej.pdf

odpowiedz_na_petycje_pismo_ministerstwa_rodziny_i_polityki_spolecznej.pdf

Odwzorowanie cyfrowe petycji:

petycja.pdf

Kategoria: