ZSR.053.1.2020.MK

-A A +A

Data złożenia petycji:

Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
Brak zgody na publikację danych
Brak zgody na publikację danych
Brak zgody na publikację danych
Przedmiot petycji w sprawach:
-wprowadzenia priorytetu pieczy naprzemiennej w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym;
-opracowania proj ektu ustawy o przeciwd ziałariu alienacj i rodziciel skiej;
-opracowania narodowego programu dla rodzin, w których występuje alienacja
rodzicielska.
Sposób załatwienia petycji:
pismo_do_zawiadamiajacego.pdf
pismo_o_przekazaniu_pisma_do_MS.pdf
pismo_o_przekazaniu_petycji_do_Komisji.pdf
Odwzorowanie cyfrowe petycji:
petycja1.pdf
petycja2.pdf
petycja3.pdf

Kategoria: