Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

-A A +A

Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

Numer ogłoszenia: 636532-N-2017; Data zamieszczenia: 28.12.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - ogloszenie o zamowieniu.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - siwz z zalacznikami.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach - siwz po zmianach.pdf 

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ - wyjasnienia tresci siwz.pdf

Odpowiedzi na pytania - odpowiedzi na pytania.pdf

Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu - informacja o ofertach zlozonych w postepowaniu.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf

Kategoria: