Petycje 2016

-A A +A

Petycje 2016

Lp. 1
ADM.053.117.2016.MGA
Data złożenia petycji:
2016.07.20
Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
Brak zgody na publikację danych
Przedmiot petycji:
Budowa linii przesyłowej trzytorowej relacji Żarnowiec-Gdańsk Błonia
Sposób załatwienia petycji:
Lp. 2
GAB.441.2.2016.BS
Data złożenia petycji:
2016.09.03
Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
Brak zgody na publikację danych
Przedmiot petycji:
Petycja w sprawie upowszechnienia Dezyderatu nr 4
Lp. 3
ADM.053.119.2016.MGA
Data złożenia petycji:
2016.09.03
Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
Brak zgody na publikację danych
Przedmiot petycji:
Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów naruszających EKPCz
Lp. 4
ADM.053.427.2016.MGA
Data złożenia petycji:
2016.11.18
Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
Brak zgody na publikację danych
Przedmiot petycji:
Petycja dot. dzieci chorych na fenyloketonurię tj. objęcia refundacją preparatu przeznaczonego dla dzieci
Sposób załatwienia petycji:
Subskrybuj Petycje 2016