Petycje 2023

-A A +A

PRZ.052.9.2023

PRZ.052.9.2023

Data złożenia petycji:

2023.03.29

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej w zakresie 510 ust. 2 i 511 ust. 2:

Sposób załatwienia petycji:

Subskrybuj Petycje 2023