Wersja wpisu Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka z dnia wt., 26/06/2018 - 15:54

-A A +A

Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

Numer ogłoszenia: 579331-N-2018; Data zamieszczenia: 26.06.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - ogloszenie o zamowieniu.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - siwz z zalacznikami.pdf

Załącznik nr 1 SOPZ - zalacznik nr 1 do siwz-sopz.doc

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy - zalacznik nr 2 formularz ofertowy.docx

Załącznik nr 3 Oświadczenie podstawy wykluczenia - zalacznik nr 3 oswiadczenie wykluczenie.docx

Załącznik nr 4 Oświadczenie spełnienie warunków udziału - zalacznik nr 4 oswiadczenie spelnienie warunkow udzialu.docx

Załącznik nr 5 Wykaz dostaw - zalacznik nr 5 wykaz dostaw.docx

Załącznik nr 6 Umowa - zalacznik nr 6 umowa.docx

Załącznik nr 7 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - zalacznik nr 7 oswiadczenie oprzynaleznosci do grupykapitalowej.docx