Wersja wpisu Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka z dnia czw., 04/08/2016 - 15:38

-A A +A

Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

Numer ogłoszenia: 300080-2016; Data zamieszczenia: 29.07.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - ogloszenie o zamowieniu.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - siwz z zalacznikami.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 01.08.2016 - ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ - zawiadomienie o zmianie tresci siwz.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 04.08.2016 - ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf