Historia zmian

-A A +A
Tytułsortuj malejąco Wpis do dziennika Data aktualizacji Wykonał
Rok 2018 11/01/2019 - 13:07 Krystian Chęciek
Rok 2018 28/05/2019 - 11:41 Marcin Dębicki
Rok 2019 16/07/2020 - 11:32 Marcin Dębicki
Rok 2019 27/04/2020 - 11:33 Marcin Dębicki
Rok 2020 25/05/2021 - 15:51 Marcin Dębicki
Rzecznik Praw Dziecka 19/02/2019 - 16:01 Marcin Dębicki
Sposób składania i rozpatrywania petycji przez Rzecznika Praw Dziecka 19/11/2015 - 15:06 Beata Pawlak
Stanowisko – Pracownik administracyjny - kancelaria 26/10/2021 - 12:23 Marcin Dębicki
Stanowisko – Prawnik 26/10/2021 - 12:22 Marcin Dębicki
Stanowisko – Psychiatra 26/10/2021 - 12:21 Marcin Dębicki
Stanowisko – Psycholog/Psychoterapeuta/Pedagog 26/10/2021 - 12:24 Marcin Dębicki
Statut Biura Rzecznika Praw Dziecka 19/02/2019 - 16:28 Marcin Dębicki
Strona główna 16/07/2020 - 11:38 Marcin Dębicki
Świadczenie usług całodobowej ochrony dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 25/05/2020 - 10:19 Marcin Dębicki
Świadczenie usług całodobowej ochrony dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 25/06/2020 - 10:20 Marcin Dębicki
Świadczenie usług całodobowej ochrony dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 25/08/2021 - 15:16 Marcin Dębicki
Świadczenie usług pocztowych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:38 Marcin Dębicki
Świadczenie usług pocztowych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:35 Marcin Dębicki
Świadczenie usług pocztowych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:33 Marcin Dębicki
Świadczenie usług pocztowych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 18/07/2019 - 13:16 Marcin Dębicki
Świadczenie usług pocztowych dla BRPD 05/04/2019 - 16:38 Marcin Dębicki
Świadczenie usług utrzymania czystości terenu zewnętrznego, utrzymania terenów zielonych i odśnieżania na potrzeby BRPD 01/12/2020 - 10:41 Marcin Dębicki
Świadczenie usług utrzymania czystości w siedzibie Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie 01/07/2020 - 17:15 Marcin Dębicki
Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka 22/05/2017 - 08:32 Krystian Chęciek
Usługi pedagoga świadczącego pomoc pedagogiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w podziale na 3 części 20/01/2022 - 14:28 Marcin Dębicki

Strony