Inspektor Ochrony Danych

-A A +A

Zgodnie z art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) Rzecznik Praw Dziecka wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Rzecznika Praw Dziecka oraz z wykonywaniem przysługujących Państwu na mocy ww. Rozporządzenia praw.

Kontakt jest możliwy za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej: rodo@brpd.gov.pl
• pisemnie na adres: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, ul. Chocimska 6, 00-791 Warszawa

Kategoria: