PRZ.052.4.2022

-A A +A

PRZ.052.4.2022

Data złożenia petycji:

2022.04.13

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie usprawnienia systemu prawnego i pomocy osobom niepełnosprawnym

Sposób załatwienia petycji:

Odpowiedź na petycję, pismo skierowane do wnioskodawcy

Odpowiedź na petycję, pismo skierowane do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Odwzorowanie cyfrowe petycji:

Petycja

petycja.pdf

odpowiedz_na_petycje_pismo_skierowane_do_wnioskodawcy.pdf

 

 

Kategoria: