PRZ.053.23.2021

-A A +A

Data złożenia petycji:

2021.04.13

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie odrzucenia projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz – Kodeks karny z dnia 4 lutego 2020 r. (druk 63)

Sposób załatwienia petycji:

odpowiedz_na_petycje_pismo_skierowane_do_wnioskodawcy.pdf

odpowiedz_na_petycje_pismo_skierowane_do_kancelarii_senatu.pdf

odpowiedz_na_petycje_pismo_z_kancelarii_senatu.pdf

Odwzorowanie cyfrowe petycji:

petycja.pdf

Kategoria: