PRZ.052.19.2021

-A A +A

PRZ.052.19.2021

Data złożenia petycji:

2021.08.17

Przedmiot petycji:

„Petycja w sprawie ochrony dzieci przed szkodliwym wpływem na ich zdrowie sztucznego promieniowania mikrofalowego”

Sposób załatwienia petycji:

odpowiedz_na_petycje_pismo_skierowane_do_wnioskodawcy.pdf

odpowiedz_na_petycje_pismo_skierowane_do_ministerstwa_zdrowia.pdf

odpowiedz_na_petycje_pismo_skierowane_do_ministerstwa_cyfryzacji.pdf

odpowiedz_na_petycje_pismo_z_kancelarii_prezesa_rady_ministrow.pdf

Odwzorowanie cyfrowe petycji:

petycja.pdf

Kategoria: