ZSR.421.2.2018.MGA

-A A +A
Przedmiot: 
Podjęcie działań na rzecz poszanowania praw dzieci w orzekanych sądowo kontaktach z rodzicem, w szczególności prawa do wyrażania i respektowania własnych poglądów w sprawach istotnych dla dzieci, prawa do życia bez przemocy oraz godnych warunków życia.
Wnoszący: 
Brak zgody na publikację danych.
Data wniesienia: 
04/06/2018