Wersja wpisu Rok 2014 z dnia czw., 03/04/2014 - 09:44

-A A +A

Rok 2014

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością (25 marca 2014 roku)  wyst_2014_03_25_mz.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie publikowania na wokandach sądowych w postępowaniu karnym danych osobowych dzieci pokrzywdzonych przestępstwem (18 marca 2014 roku)  wyst_2014_03_18_ms.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wyjazdów karetek pogotowia do dzieci (5 marca 2014 roku) wyst_2014_03_05_mz.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu do świadczeń psychiatrii dla dzieci i młodzieży (3 marca 2014 roku)  wyst_2014_03_03_mz.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia ponawiające propozycję, aby świadczenia medyczne udzielane dzieciom były dokumentowane w formie Książeczki Zdrowia Dziecka (14 lutego 2014 roku)  wyst_2014_02_14_mz.pdf

Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zwracające uwagę na prawa dzieci z niepełnosprawnością, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (11 lutego 2014 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Zdrowia zawierające uwagi do Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych (7 lutego 2014 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Zdrowia w związku ze zwolnieniem seryjnego zabójcy pedofila Mariusza T., który w lutym 2014 roku opuści zakład karny w związku z upływem kary pozbawienia wolności (8 stycznia 2014 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Zdrowia z prośbą o pogłębioną analizę opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania (8 stycznia 2014 roku)