Wersja wpisu Usługi psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w podziale na 16 części z dnia śr., 19/01/2022 - 22:06

-A A +A

Usługi psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w podziale na 16 części 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, wariant 1 – bez negocjacji.  

Identyfikator postępowania: 0fb0fb9a-90e4-447d-b45b-1975a7857d9c 

Nr referencyjny: BRPD/ZP/1/2022 

BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortal – http://miniportal.uzp.gov.pl   

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

http://bip.brpd.gov.pl/zamowienia/uslugi-psychologa-swiadczacego-pomoc-p...

Zamawiający będzie udostępniał wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem także na stronach: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0fb0fb9a-90e4-447d-b45b-1975a...

oraz

https://brpd.gov.pl/zamowienia-publiczne/ 

 

ogloszenie_o_zamowieniu_z_dnia_19.01.2022r.pdf

swz_z_zalacznikami.pdf

zalacznik_nr_1a_opz_czesci_1-8.pdf

zalacznik_nr_1b_opz_czesci_9-13.pdf

zalacznik_nr_1c_opz_czesci_14-16.pdf

zalacznik_nr_9_-_ppu.pdf

zalaczniki_nr_2a_i_2b_formularz_ofertowy_i_karta_probki_pracy_-_edytowalne.docx

zalaczniki_nr_3-8_edytowalne.docx

Kategoria: