Wersja wpisu Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka z dnia wt., 20/06/2017 - 12:11

-A A +A

Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka.

Numer ogłoszenia: 530618-N-2017; Data zamieszczenia: 12.06.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu- ogloszenie o zamowieniu.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)- siwz z zalacznikami.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 14.06.2017 r.- ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf

Odpowiedzi na pytania- odpowiedzi na pytania.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 19.06.2017 r.- ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf

Odpowiedzi na pytania- odpowiedzi na pytania.pdf

Odpowiedzi na pytania- odpowiedzi na pytania.pdf