Wersja wpisu Rok 2017 z dnia pt., 13/01/2017 - 16:30

-A A +A

Wystąpienie do Ministra Zdrowia oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wypracowania dla pracowników gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych narzędzi w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (13 stycznia 2017) - 2017 01 13.pdf

Wsytąpienia do Ministra Sprawiedliwości i Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nierozwiązanego problemu umieszczania małych dzieci, wbrew prawu, w pieczy instytucjonalnej (12 stycznia 2017) - 2017 01 12.pdf , 2017 01 12.pdf

Wystąpienie do Marszałka Senatu w sprawie obecności dziecka wśród publiczności na sali rozpraw (11 stycznia 2017) - 2017 01 11.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie otolaryngologii dziecięcej (10 stycznia 2017) - 2017 01 10.pdf

Wystąpienie do Ministrów: Edukacji Narodowej, Zdrowia, Środowiska w sprawie zabezpieczenia dzieci w związku z wielokrotnym przekraczaniem norm zanieczyszczenia powietrza w różnych regionach Polski (09 stycznia 2017) - 2017 01 09.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie pomocy dzieciom chorym na EB (09 stycznia 2017) - 2017 01 09.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania służb na rzecz małoletnich cudzoziemców (04 stycznia 2017) - 2017 01 04.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostepności dzieci do lekarza pediatry (03 stycznia 2017) - 2017 01 03.pdf