Wersja wpisu Kontrola Najwyższej Izby Kontroli- Rok 2015 z dnia wt., 16/05/2017 - 11:05

-A A +A

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2015 roku budżetu państwa w części 14 Rzecznik Praw Dziecka - Wystapienie pokontrolne.pdf

Informacja o wynikach kontroli wykonanie budżety państwa w 2015 r. w części 14- Rzecznik Praw Dziecka  Informacja.pdf

Kategoria: