Petycje 2018

-A A +A

Petycje 2018

Lp. 1
ADM.053.37.2018.MGA
Data złożenia petycji:
2018.04.23
Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
Brak zgody na publikację danych
Przedmiot petycji:
Ochrona małoletnich w postępowaniach sądowych
Sposób załatwienia petycji:
Lp. 2
ADM.053.40.2018.MGA
Data złożenia petycji:
2018.04.25
Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
Brak zgody na publikację danych
Przedmiot petycji:
Podjęcie realnych i rzetelnych działań w celu zapobiegania alienacji rodzicielskiej
Sposób załatwienia petycji:
Lp. 3
ADM.053.41.2018.MGA
Data złożenia petycji:
2018.05.01
Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
Brak zgody na publikację danych
Przedmiot petycji:
Ochrona małoletnich w postępowaniach sądowych
Sposób załatwienia petycji:
Lp. 4
ADM.053.44.2018.MGA
Data złożenia petycji:
2018.06.28
Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Krakowie
Przedmiot petycji:
Zmiana przepisów dot. planowania rodziny, przerywaniu ciąży
Sposób załatwienia petycji:
Lp. 5
ADM.053.47.2018.MGA
Data złożenia petycji:
2018.07.16
Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
Brak zgody na publikację danych
Przedmiot petycji:
Petycja w sprawie ustandaryzowania ankiety przedkładanej przez komisje wojskowe osobom badanym
Sposób załatwienia petycji:
Lp. 6
ADM.053.70.2018.MGA
Data złożenia petycji:
2018.08.17
Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
Brak zgody na publikację danych
Przedmiot petycji:
Opinia obywatelska w sprawie praw pacjenta
Sposób załatwienia petycji:
Odwzorowanie cyfrowe petycji:
Lp. 7
ZSR.441.1392.2018.MK
Data złożenia petycji:
2018.12.18
Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
Maciej Wojewódka
Przedmiot petycji:
Alienacja rodzicielska
Sposób załatwienia petycji:
Odwzorowanie cyfrowe petycji:
Subskrybuj Petycje 2018