Wersja wpisu Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu państwa za rok 2010 z dnia śr., 18/12/2013 - 16:41

-A A +A