Wersja wpisu Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz kompleksową obsługą serwisową i wsparciem technicznym dla Biura Rzecznika Praw Dziecka z dnia śr., 15/09/2021 - 21:47

-A A +A

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, wariant 1 – bez negocjacji.  
Identyfikator postępowania: 9837b211-1c1a-4bcd-be21-ce0c966fd2af 
Nr referencyjny: BRPD/ZP/4/2021 
BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal - miniportal.uzp.gov.pl  
Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej "SWZ", znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:  
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9837b211-1c1a-4bcd-be21-ce0c966fd2af 
Na ww. stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

ogloszenie_o_zamowieniu_z_dnia_15.09.2021r.pdf

swz_z_zalacznikami.pdf

zalacznik_nr_1_ppu_z_opz.docx

zalacznik_nr_2_edytowalny_-_formularz_ofertowy.docx

zalaczniki_nr_3-8_edytowalne.docx

 

Kategoria: