Wersja wpisu Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka z dnia pon., 26/03/2018 - 16:25

-A A +A

Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

Numer ogłoszenia: 533648-N-2018; Data zamieszczenia: 20.03.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - ogloszenie o zamowieniu.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - siwz z zalacznikami.pdf

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy - zalacznik nr 2 formularz ofertowy.docx

Załącznik nr 3 Oświadczenie podstawy wykluczenia - zalacznik nr 3 oswiadczenie podstawy wykluczenia.docx

Załącznik nr 4 Oświadczenie spełnienie warunków udziału - zalacznik nr 4 oswiadczenie spelnienie warunkow udzialu.docx

Załącznik nr 7 Oświadczenie o przyneleżności do grupy kapitałowej - zalacznik nr 7 oswiadczenie o przyneleznosci do grupy kapitalowej.docx

Odpowiedzi na pytania - odpowiedzi na pytania.pdf

Odpowiedź na pytanie - odpowiedz na pytanie.pdf

Odpowiedź na pytanie - odpowiedz na pytanie.pdf

Odpowiedzi na pytania - odpowiedzi na pytania.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf