Doręczanie dokumentów elektronicznych

-A A +A

- Adres skrzynki ePUAP, za pomocą której można doręczać (przedkładać) dokumenty elektroniczne do urzędu:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi?nazwaOpisu=Skargi%2C+wniosk...

 - Adres poczty elektronicznej, za pomocą której można dostarczać dokumenty elektroniczne:

 rpd@brpd.gov.pl

- Dostarczanie dokumenów osobiście - w godzinach pracy Urzędu na następujących nośnikach danych:

* pamięć USB

* płyta CD/DVD

* w postaci papierowej