Zarządzenia 2019

-A A +A

Lista zarządzeń z roku 2019

 

Zarządzenie nr 19 z dnia 27 maja 2019 r. ws. powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych - zarzadzenie_nr_19.pdf

 1. Zarządzenie nr 1 z dnia 14.01.2019 r. ws. nadania Statutu BRPD - zarzadzenie_nr_1.pdf

 2. Zarządzenie nr 2 z dnia 14.01.2019 r. nadające Regulamin organizacyjny BRPD - zarzadzenie_nr_2.pdf

 3. Zarządzenie nr 3 z dnia 15.01.2019 r. ws. powołania Zastępcy Rzecznika Praw Dziecka - zarzadzenie_nr_3.pdf

 4. Zarządzenie nr 4 z dnia 15.01.2019 r. ws. określenia na których zatrudnieni pracownicy są urzędnikami państwowymi - zarzadzenie_nr_4.pdf

 5. Zarządzenie nr 5 z dnia 15.01.2019 r. ws. odwołania Dyrektora Gabinetu Rzecznika Praw Dziecka - zarzadzenie_nr_5.pdf

 6. Zarządzenie nr 6 z dnia 15.01.2019 r. ws. odwołania Dyrektora Działu Komunikacji Społecznej - zarzadzenie_nr_6.pdf

 7. Zarządzenie nr 7 z dnia 15.01.2019 r. ws. odwołania Dyrektora Biura Rzecznika Praw Dziecka - zarzadzenie_nr_7.pdf

 8. Zarządzenie nr 8 z dnia 15.01.2019 r. ws. powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biura - zarzadzenie_nr_8.pdf

 9. Zarządzenie nr 9 z dnia 16.01.2019 r. ws. powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Generalnego - zarzadzenie_nr_9.pdf

 10. Zarządzenie nr 10 z dnia 17.01.2019 r. zm. Zarządz. nr 20 z dnia 28.08.2015 r. ws. wynagradzania pracowników w BRPD - zarzadzenie_nr_10.pdf

 11. Zarządzenie nr 11 z dnia 1.02.2019 r. ws. powołania Dyrektora Generalnego - zarzadzenie_nr_11.pdf

 12. Zarządzenie nr 12 z dnia 26.02.2019 r. ws. powołania komisji w celu przeprowadzenia inw. dok. w gab. Dyr. BRPD - zarzadzenie_nr_12.pdf

 13. Zarządzenie nr 13 z dnia 19.03.2019 r. ws. powołania Dyrektora Biura - zarzadzenie_nr_13.pdf

 14. Zarządzenie nr 14 z dnia 07.01.2019 r. w sprawie obecności dziecka pracownika BRPD - zarzadzenie_nr_14.pdf

 15. Zarządzenie nr 15 z dnia 18.04.2019 r. ws. ustalenia dnia 2.05.2019 r. oraz 21.06.2019 r. dniami wolnymi od pracy - zarzadzenie_nr_15.pdf

 16. Zarządzanie nr 16 z dnia 18.04.2019 r. ws. odwołania Zastępcy Rzecznika Praw Dziecka - zarzadzenie_nr_16.pdf

 17. Zarządzenie nr 17 z dnia 08.05.2019 r. ws. powołania i składu Komisji do oceny st. techn. ŚT - zarzadzenie_nr_17.pdf

 18. Zarządzenie nr 18 z dnia 23 maja 2019 r. ws. powołania Komisji Socjalnej w BRPD - zarzadzenie_nr_18.pdf

 19. Zarządzenie nr 19 z dnia 27 maja 2019 r. ws. powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych - zarzadzenie_nr_19.pdf

 20. Zarządzenie nr 20 z dnia 3 czerwca 2019 r. ws. powołania Dyrektora Zespołu Spraw Społecznych - zarzadzenie_nr_20.pdf

Kategoria: