Zarządzenia 2018

-A A +A

Lista zarządzeń z roku 2018

1. Zarządzenie nr 1 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Wypracowania Zaleceń do Pracy z Dziećmi ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi- zarzadzenie nr 1.pdf

2. Zarządzenie nr 2 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na prace magisterską i doktorską dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu praw dziecka - zarzadzenie nr 2.pdf

3. Zarządzenie nr 3 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie uhonorowania Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka - zarzadzenie nr 3.pdf

4. Zarządzenie nr 4 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 10 października 2013 r. w sprawie powołania Rady Doradczej Rzecznika Praw Dziecka - zarzadzenie nr 4.pdf

5. Zarządzenie nr 5 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie uhonorowania Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka - zarzadzenie nr 5.pdf

6. Zarządzenie nr 6 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Biurze Rzecznika Praw Dziecka - zarzadzenie nr 6.pdf

7. Zarządzenie nr 7 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Biurze Rzecznika Praw Dziecka - zarzadzenie nr 7.pdf

8. Zarządzenie nr 8 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie uhonorowania Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka - zarzadzenie nr 8.pdf

9. Zarządzenie nr 9 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 4 maja 2018 roku w sprawie uhonorowania Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka - zarzadzenie nr 9.pdf

10. Zarządzenie nr 10 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie polityki bezpieczeństwa informacji w Biurze Rzecznika Praw Dziecka - zarzadzenie nr 10.pdf

11. Zarządzenie nr 11 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie zmian w przyjętych zasadach rachunkowości oraz procedurach kontroli finansowej w Biurze Rzecznika Praw Dziecka - zarzadzenie nr 11.pdf

12. Zarządzenie nr 12 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie uhonorowania Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka - zarzadzenie nr 12.pdf

13. Zarządzenie nr 13 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Biurze Rzecznika Praw Dziecka - zarzadzenie nr 13.pdf

14. Zarządzenie nr 14 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie uhonorowania Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka - zarzadzenie nr 14.pdf

15. Zarządzenie nr 15 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka - zarzadzenie nr 15.pdf

16. Zarządzenie nr 16 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie zmian w Regulaminie Pracy w Biurze Rzecznika Praw Dziecka oraz ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Pracy w Biurze Rzecznika Praw Dziecka - zarzadzenie nr 16.pdf

17.  Zarządzenie nr 17 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie uhonorowania Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka - zarzadzenie nr 17.pdf

18. Zarządzenie nr 18 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalającego zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Biurze Rzecznika Praw Dziecka - zarzadzenie nr 18.pdf

19. Zarządzenie nr 19 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Biurze Rzecznika Praw Dziecka - zarzadzenie nr 19.pdf

20. Zarządzenie nr 20 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie nadania imion salom konferencyjnym w siedzibie Biura Rzecznika Praw Dziecka - zarzadzenie nr 20.pdf

21. Zarządzenie nr 21 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Biurze Rzecznika Praw Dziecka - zarzadzenie nr 21.pdf

22. Zarządzenie nr 22 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie uhonorowania Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka - zarzadzenie nr 22.pdf

23. Zarządzenie nr 23 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania inspektora ochrony danych (IOD) - zarzadzenie nr 23.pdf 

24. Zarządzenie nr 24 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 4 września 2018 roku w sprawie powołania Dyrektora Działu Komunikacji Społecznej - zarzadzenie nr 24.pdf

25. Zarządzenie nr 25 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 4 września 2018 roku w sprawie uhonorowania Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka - zarzadzenie nr 25.pdf

26. Zarządzenie nr 26 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 16 października 2018 roku w sprawie uhonorowania Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka - zarzadzenie nr 26.pdf

27. Zarządzenie nr 27 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 22 października 2018 roku w sprawie powołania i składu Komisji do oceny stanu technicznego środków trwałych oraz do przeprowadzenia likwidacji składników majątku uznanych za zbędne w Biurze Rzecznika Praw Dziecka - zarzadzenie nr 27.pdf

Kategoria: