Zarządzenia 2017

-A A +A

Lista zarządzeń z roku 2017

 1. Zarządzenie nr 1 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na prace magisterska i doktorską dot. wybranych zagadnień z zakresu praw dziecka - zarzadzenie nr 1.pdf
 2. Zarządzenie nr 2 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie uhonorowania Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka - zarzadzenie nr 2.pdf
 3. Zarządzenie nr 3 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie przyjętych zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej w Biurze Rzecznika Praw Dziecka - zarzadzenie nr 3.pdf
 4. Zarządzenie nr 4 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 04 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania standardów pracy ośrodków kuratorskich - zarzadzenie nr 4.pdf
 5. Zarządzenie nr 5 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie uhonorowania Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka - zarzadzenie nr 5.pdf
 6. Zarządzenie nr 6 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie uhonorowania Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka - zarzadzenie nr 6.pdf
 7. Zarządzenie nr 7 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 08 czerwca 2017 roku w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Biurze Rzecznika Praw Dziecka - zarzadzenie nr 7.pdf
 8. Zarządzenie nr 8 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Biurze Rzecznika Praw Dziecka - zarzadzenie nr 8.pdf
 9. Zarządzenie nr 9 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 05 lipca 2017 w sprawie powołania i składu Komisji do oceny stanu technicznego środków trwałych oraz do przeprowadzenia likwidacji składników majątku uznanych za zbędne w Biurze Rzecznika Praw Dziecka - zarzadzenie nr 9.pdf
 10. Zarządzenie nr 10 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Biurze Rzecznika Praw Dziecka - zarzadzenie nr 10.pdf
 11. Zarządzenie nr 11 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Biurze Rzecznika Praw Dziecka - zarzadzenie nr 11.pdf
 12. Zarządzenie nr 12 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie uhonorowania Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka - zarzadzenie nr 12.pdf
 13. Zarządzenie nr 13 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania zespołu ds. standardów diagnozy psychologicznej w edukacji psychologów - zarzadzenie nr 13.pdf
 14. Zarządzenie nr 14 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 6 września 2017 roku w sprawie uhonorowania Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka - zarzadzenie nr 14.pdf
 15. Zarządzenie nr 15 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 18 września 2017 roku w sprawie ustalenia dnia 10 listopada 2017 r. dniem wolnym od pracy - zarzadzenie nr 15.pdf
 16. Zarządzenie nr 16 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 22 września 2017 roku w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Biurze Rzecznika Praw Dziecka - zarzadzenie nr 16.pdf
 17. Zarządzenie nr 17 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 29 września 2017 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Działu Komunikacji Społecznej - zarzadzenie nr 17.pdf
 18. Zarządzenie nr 18 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie uhonorowania Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka - zarzadzenie nr 18.pdf
 19. Zarządzenie nr 19 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 10 października 2013 roku w sprawie powołania Rady Doradczej Rzecznika Praw Dziecka - zarzadzenie nr 19.pdf
 20. Zarządzenie nr 20 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej kwoty 30.000 euro, Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro oraz Regulaminu komisji zamówień publicznych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka i ogłoszenia jednolitego tekstu ww. Regulaminów - zarzadzenie nr 20.pdf
 21. Zarządzenie nr 21 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego w Biurze Rzecznika Praw Dziecka - zarzadzenie nr 21.pdf
 22. Zarządzenie nr 22 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Biurze Rzecznika Praw Dziecka - zarzadzenie nr 22.pdf
 23. Zarządzenie nr 23 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia dnia 15 stycznia 2018 r. dniem wolnym od pracy - zarzadzenie nr 23.pdf
 24. Zarządzenie nr 24 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie uhonorowania Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka - zarzadzenie nr 24.pdf
 25. Zarządzenie nr 25 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie uhonorowania Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka - zarzadzenie nr 25.pdf
 26. Zarządzenie nr 26 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Biurze Rzecznika Praw Dziecka - zarzadzenie nr 26.pdf
Kategoria: