Zarządzenia 2016

-A A +A

Lista zarządzeń z roku 2016

 1. Zarządzenie nr 1 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 4 stycznia 2016 roku, w sprawie zmian w przyjętych zasadach rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej w BRPD
 2. Zarządzenie nr 2 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 11 stycznia 2016 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23 RPD z dnia 10 października 2013 r. w sprawie powołania Rady Doradczej RPD
 3. Zarządzenie nr 3 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 12 stycznia 2016 roku, w sprawie uhonorowania Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka
 4. Zarządzenie nr 4 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 12 stycznia 2016 roku, w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych
 5. Zarządzenie nr 5 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 14 stycznia 2016 roku, w sprawie ogłoszenia konkursu na pracę magisterską i doktorską dot. wybranych zagadnień z zakresu praw dziecka
 6. Zarządzenie nr 6 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 25 stycznia 2016 roku, w sprawie uhonorowania Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka
 7. Zarządzenie nr 7 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 26 stycznia 2016 roku, w sprawie powołania Dyrektora Zespołu i Zastępcy Dyrektora Zespołu w BRPD
 8. Zarządzenie nr 8 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 29 stycznia 2016 roku, w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych
 9. Zarządzenie nr 10 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 29 stycznia 2016 roku, w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych
 10. Zarządzenie nr 10 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 1 lutego 2016 roku, w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Zespołu w BRPD
 11. Zarządzenie nr 11 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 8 lutego 2016 roku, w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w BRPD
 12. Zarządzenie nr 12 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 4 kwietnia 2016 roku, w sprawie uhonorowania Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka
 13. Zarządzenie nr 13 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 26 kwietnia 2016 roku, w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych
 14. Zarządzenie nr 14 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 4 maja 2016 roku, w sprawie powołania Dyrektora Zespołu w BRPD
 15. Zarządzenie nr 15 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 12 maja 2016 roku, w sprawie uhonorowania Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka
 16. Zarządzenie nr 16 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 18 maja 2016 roku, w sprawie powołania i składu Komisjo Zamówień Publicznych
 17. Zarządzenie nr 17 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 7 czerwca 2016 roku, w sprawie uhonorowania Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka
 18. Zarządzenie nr 18 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 13 czerwca 2016 roku, w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w BRPD oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w BRPD
 19. Zarządzenie nr 19 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 24 czerwca 2016 roku, w sprawie powołania Komisji Zamówień Publicznych
 20. Zarządzenie nr 20 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 24 czerwca 2016 roku, w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia skontrum archiwum zakładowego , mającego na celu ustalenie stanu faktycznego zasobu
 21. Zarządzenie nr 21 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 28 czerwca 2016 roku, w sprawie powołania Komisji do oceny stanu technicznego środków trwałych oraz do przeprowadzenia likwidacji składników majątki uznanych za zbędnie w BRPD
 22. Zarządzenie nr 22 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 7 lipca 2016 roku, w sprawie wprowadzenia metodyki pracy BRPD – w przypadku uzyskania informacji o podjęciu postepowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli o czyn naruszający prawa i dobro dziecka
 23. Zarządzenie nr 23 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 12 lipca 2016 roku, w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu ustawy Kodeks Rodzinny
 24. Zarządzenie nr 24 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 22 lipca 2016 roku, w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 22 RPD z dnia 7 lipca 2016 r. wprowadzającym Metodykę pracy BRPD w przypadku uzyskania informacji o podjęciu postepowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli o czyn naruszający prawa i dobro dziecka
 25. Zarządzenie nr 25 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 22 lipca 2016 roku, w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych
 26. Zarządzenie nr 26 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 1 sierpnia 2016 roku, w sprawie powołania zespołu do spraw usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej.pdf
 27. Zarządzenie nr 27 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 15 września 2016 roku, w sprawie uhonorowania odznaką honorową za zasługi dla ochrony praw dziecka.pdf
 28. Zarządzenie nr 28 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 28 września 2016 roku, w sprawie uhonorowania odznaką honorową za zasługi dla ochrony praw dziecka.pdf
 29. Zarządzenie nr 29 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 7 października 2016 roku, w sprawie powołania zespołu opracowania standardów mediacji szkolnej i równieśniczej.pdf
 30. Zarządzenie nr 30 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 7 października 2016 roku, w sprawie opracowania procedur adopcyjnych i powołania zespołu ds. opracowania procedur adopcyjnych.pdf
 31. Zarządzenie nr 31 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 3 października 2016 roku, w sprawie zmiany w radzie doradczej praw dziecka.pdf
 32. Zarządzenie nr 32 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 2 listopada 2016 roku, w sprawie powołania i składu kzp ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zam. publicznego w BRPD.pdf
 33. Zarządzenie nr 33 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 28 października 2016 roku, w sprawie uhonorowania odznaką honorowa za zasługi dla ochrony praw dziecka.pdf
 34. Zarządzenie nr 34 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 4 listopada 2016 roku, w sprawie powołania i składu kzp ds. przeprowadzenia post. o udzielenie zamowenia publ. w BRPD.pdf
 35. Zarządzenie nr 35 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 19 grudnia 2016 roku, w sprawie zasad i trybu prowadzenia kontroli wewnętrznej w BRPD.pdf
 36. Zarządzenie nr 36 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 30 grudnia 2016 roku, w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w BRPD.pdf
 37. Zarządzenie nr 37 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 30 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian  w  przyjętych  zasadach  rachunkowości oraz procedurach kontroli finansowej w BRPD.pdf

 

Kategoria: