Zarządzenia 2015

-A A +A

Lista zarządzeń z roku 2015

 1. Zarządzenie nr 1 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 2 stycznia 2015 roku, w sprawie wprowadzenia w BRPD systemu Elektronicznego Zrządzania Dokumentacją ( EZD ) jako głównego systemu do dokumentowania przebiegu załatwiania spraw , tworzenia oraz gromadzenia dokumentów elektronicznych
 2. Zarządzenie nr 2 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 7 stycznia 2015 roku, w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych
 3. Zarządzenie nr 3 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 6 lutego 2015 roku, w sprawie ogłoszenia konkursu na pracę magisterską i doktorską dot. zagadnień z zakresu praw dziecka
 4. Zarządzenie nr 4 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 17 lutego 2015 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23 RPD z dnia 10 października 2013 r. w sprawie powołania Rady Doradczej RPD
 5. Zarządzenie nr 5 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 26 lutego 2015 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia nr 30 RPD z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie powołania przy RPD Zespołu ds. Standaryzacji Pobytu Dzieci w Pieczy Zastępczej w Zakresie Opieki i Wychowania
 6. Zarządzenie nr 6 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 26 lutego 2015 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia nr 32 RPD z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie powołania przy RPD Zespołu ds. Standaryzacji pobytu Dzieci w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii w Zakresie Edukacji , Opieki i Wychowania
 7. Zarządzenie nr 7 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 6 marca 2015 roku, w sprawie uhonorowania Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka
 8. Zarządzenie nr 8 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 18 marca 2015 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24 RPD z dnia 10 października 2013 r. w sprawie powołania społecznej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego przy RPD
 9. Zarządzenie nr 9 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 24 marca 2015 roku, w sprawie uhonorowania Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka
 10. Zarządzenie nr 10 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 7 maja 2015 roku, w sprawie uhonorowania Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka
 11. Zarządzenie nr 11 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 7 maja 2015 roku, w sprawie powołania i składu Komisji do oceny stanu technicznego środków trwałych oraz do przeprowadzenia likwidacji składników majątku uznanych za zbędne w BRPD
 12. Zarządzenie nr 12 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 8 czerwca 2015 roku, w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych
 13. Zarządzenie nr 13 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 25 czerwca 2015 roku, w sprawie uhonorowania Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka
 14. Zarządzenie nr 14 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 2 lipca 2015 roku, w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych
 15. Zarządzenie nr 15 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 9 lipca 2015 roku, w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2015 r. dniem wolnym od pracy
 16. Zarządzenie nr 16 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 7 lipca 2015 roku, w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Działu Komunikacji Społecznej
 17. Zarządzenie nr 17 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 2 lipca 2015 roku, w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych
 18. Zarządzenie nr 18 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 28 lipca 2015 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23 RPD z dnia 10 października 2013 r. w sprawie powołania Rady Doradczej RPD
 19. Zarządzenie nr 19 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 12 sierpnia 2015 roku, w sprawie powołania przy RPD Zespołu ds. Opracowania projektu dokumentu dającego podstawę do prawnego ustalenia odrębnego koszyka świadczeń gwarantowanych dla dzieci
 20. Zarządzenie nr 20 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 28 sierpnia 2015 roku, w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w BRPD
 21. Zarządzenie nr 21 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 10 września 2015 roku, w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych
 22. Zarządzenie nr 22 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 30 września 2015 roku, w sprawie uhonorowania Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka
 23. Zarządzenie nr 23 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 1 października 2015 roku, w sprawie zmiany Zrządzenia nr 24 RPD z dnia 10 października 2013 r. w sprawie powołania społecznej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego przy RPD
 24. Zarządzenie nr 24 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 6 października 2015 roku, w sprawie powołania i składu Komisji ds. przeprowadzenia inwentaryzacji w BRPD
 25. Zarządzenie nr 25 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 1 października 2015 roku, w sprawie zasad składnia wniosków o Patronat Honorowy RPD
 26. Zarządzenie nr 26 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 15 października 2015 roku, w sprawie uhonorowania Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka
 27. Zarządzenie nr 27 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 15 października 2015 roku, w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych
 28. Zarządzenie nr 28 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 29 października 2015 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23 RPD z dnia 29 października 2013 r. w sprawie powołania Rady Doradczej RPD
 29. Zarządzenie nr 29 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 29 października 2015 roku, w sprawie uhonorowania Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka
 30. Zarządzenie nr 30 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 30 października 2015 roku, w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania audytu wewnętrzenego w BRPD.pdf
 31. Zarządzenie nr 31 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 30 października 2015 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23 RPD z dnia 10 października 2013 r. w sprawie powołania Rady Doradczej RPD
 32. Zarządzenie nr 32 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 2 listopada 2015 roku, w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2015r. dniem wolnym od pracy
 33. Zarządzenie nr 33 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 9 listopada 2015 roku, w sprawie uhonorowania Honorową Odznaką za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka
 34. Zarządzenie nr 34 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 10 listopada 2015 roku, w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych
 35. Zarządzenie nr 35 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 13 listopada 2015 roku, w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych
 36. Zarządzenie nr 36 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 24 listopada 2015 roku, w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Działu Komunikacji Społecznej
 37. Zarządzenie nr 37 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 1 grudnia 2015 roku, w sprawie odwołania z pełnienia obowiązków Dyrektora Działu Komunikacji Społecznej
 38. Zarządzenie nr 38 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 16 grudnia 2015 roku, w sprawie powołania i składu Komisji do oceny stanu technicznego środków trwałych oraz do przeprowadzenia likwidacji składników majątku uznanych za zbędne w BRPD
Kategoria: