Zarządzenia 2014

-A A +A

Lista zarządzeń z roku 2014

 1. Zarządzenie nr 1 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 7 stycznia 2014 roku, w sprawie ogłoszenia konkursu na pracę magisterską i doktorską dot. wybranych zagadnień z zakresu praw dziecka
 2. Zarządzenie nr 2 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 20 stycznia 2014 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym BRPD oraz ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego BRPD
 3. Zarządzenie nr 3 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 20 stycznia 2014 roku, w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych
 4. Zarządzenie nr 4 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 21 stycznia 2014 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23 RPD z dnia 10 października 2013 r. W sprawie powołania Rady Doradczej RPD
 5. Zarządzenie nr 5 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 12 lutego 2014 roku, w sprawie powołania zespołu do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami ( system EZD)w BRPD
 6. Zarządzenie nr 6 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 14 lutego 2014 roku, w sprawie powołania komisji socjalnej w BRPD
 7. Zarządzenie nr 7 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 3 marca 2014 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23 RPD z dnia 10 października 2013r. w sprawie powołania Rady Doradczej RPD
 8. Zrządzenie nr 8 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 7 marca 2014 roku, w sprawie uhonorowania Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka
 9. Zarządzenie nr 9 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 19 marca 2014 roku, w spawie uhonorowania Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka
 10. Zarządzenie nr 10 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 2 kwietnia 2014 roku, w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2014 r. Dniem wolnym od pracy
 11. Zarządzenie nr 11 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 7 kwietnia 2014 roku, w sprawie powołania dyrektorów Zespołów w BRPD
 12. Zarządzenie nr 12 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 7 kwietnia 2014 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia RPD z dnia 10 października 2013r.w sprawie powołania Rady Doradczej RPD
 13. Zarządzenie nr 13 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 10 kwietnia 2014 roku, w sprawie powołania Komitetu Konkursowego dla oceny prac w ramach konkursu RPD na najlepszą pracę magisterską i doktorską dot. wybranych zagadnień z zakresu praw dziecka
 14. Zarządzenie nr 14 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 6 maja 2014 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23 RDP z dnia 10 października 2013r. w sprawie powołania Rady Doradczej RPD
 15. Zarządzenie nr 15 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 25 kwietnia 2014 roku, w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych
 16. Zarządzenie nr 16 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 28 kwietnia 2014 roku, w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych
 17. Zarządzenie nr 17 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 7 maja 2014 roku, w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych
 18. Zarządzenie nr 18 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 27 maja 2014 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23 RPD z dnia 10 października 2013 r. w sprawie powołania Rady Doradczej RPD
 19. Zarządzenie nr 19 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 27 maja 2014 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23 RPD z dnia 10 października 2013 r. w sprawie powołania Rady Doradczej RPD
 20. Zarządzenie nr 20 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 26 czerwca 2014 roku, w sprawie uhonorowania Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka
 21. Zarządzenie nr 21 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 1 lipca 2014 roku, w sprawie powołania Komisji Zamówień Publicznych
 22. Zarządzenie nr 22 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 21 lipca 2014 roku, w sprawie uhonorowania Odznaka Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka
 23. Zarządzenie nr 23 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 7 lipca 2014 roku, w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady , sposób i tryb przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz zasady rozliczania płatności dokonywanych przy wykorzystaniu kart płatniczych
 24. Zarządzenie nr 24 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 21 sierpnia 2014 roku, w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych
 25. Zarządzenie nr 25 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 8 września 2014 roku, w sprawie powołania komisji socjalnej w BRPD
 26. Zarządzenie nr 26 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 17 września 2014 roku, w sprawie ustalenia dni 10 listopada 2014 r. dniem wolnym od pracy
 27. Zarządzenie nr 27 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 20 października 2014 roku, w sprawie powołania i składu Komisji do oceny stanu technicznego środków trwałych oraz do przeprowadzenia likwidacji składników majątku uznanych za zbędne w BRPD
 28. Zarządzenie nr 28 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 15 października 2014 roku, w sprawie uhonorowania Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka
 29. Zarządzenie nr 29 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 4 listopada 2014 roku, w sprawie uhonorowania Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka
 30. Zarządzenie nr 30 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 5 listopada 2014 roku, w sprawie powołania przy RPD Zespołu ds. Standaryzacji Pobytu Dzieci w Pieczy Zastępczej w Zakresie Opieki i Wychowania
 31. Zarządzenie nr 31 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 12 listopada 2014 roku, w sprawie wprowadzenia w BRPD systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją ( EZD ) jako systemu wspomagającego
 32. Zarządzenie nr 32 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 5 listopada 2014 roku, w sprawie powołania przy RPD Zespoły ds. Standaryzacji Pobytu Dzieci w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii w Zakresie Edukacji Opieki i Wychowania
 33. Zarządzenie nr 33 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 12 listopada 2014 roku, w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora ZSM i K
 34. Zarządzenie nr 34 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 12 listopada 2014 roku, w sprawie zmian w przyjętych zasadach rachunkowości oraz procedurach kontroli finansowej w BRPD
 35. Zarządzenie nr 35 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 31 grudnia 2014 roku, w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w BRPD
Kategoria: