Zarządzenia 2013

-A A +A

Lista zarządzeń z roku 2013

 1. Zarządzenie nr 1 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 8 stycznia 2013 roku, w sprawie zmiany Zarządzenie nr 24 RPD z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie powołania Rady Doradczej RPD
 2. Zarządzenie nr 2 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 8 stycznia 2013 roku, w sprawie zmiany Zarządzenie nr 15 RPD z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie składu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego działającej przy RPD
 3. Zarządzenie nr 3 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 21 stycznia 2013 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24 RPD z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie powołania Rady Doradczej RPD
 4. Zarządzenie nr 4 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 23 stycznia 2013 roku, w sprawie ogłoszenia konkursu na pracę magisterską i doktorską dot. wybranych zagadnień z zakresu praw dziecka
 5. Zarządzenie nr 5 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 12 stycznia 2013 roku, w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych
 6. Zarządzenie nr 6 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 30 stycznia 2013 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24 RPD z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie powołania Rady Doradczej RPD
 7. Zarządzenie nr 7 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 31 stycznia 2013 roku, w sprawie odwołania Członka Rady Doradczej RPD
 8. Zarządzenie nr 8 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 31 stycznia 2013 roku, w sprawie odwołania Członka Zespołu ds., bezpieczeństwa dzieci w cyberprzestrzeni działającego przy RPD
 9. Zarządzenie nr 9 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 30 stycznia 2013 roku , w sprawie zmian w przyjętych zasadach rachunkowości oraz procedurach kontroli finansowej BRPD
 10. Zarządzenie nr 10 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 27 lutego 2013 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4 z dnia 23 stycznia 2013 r. dotyczącego ogłoszenia konkursu na pracę magisterską i doktorską dot. wybranych zagadnień z zakresu praw dziecka
 11. Zarządzenie nr 11 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 8 marca 2013 roku, w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych
 12. Zarządzenie nr 12 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 8 marca 2013 roku, w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalającego zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego w BRPD
 13. Zarządzenie nr 13 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 19 marca 2013 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24 RPD z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie powołania Rady Doradczej RPD
 14. Zarządzenie nr 14 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 19 marca 2013 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia nr 15 RPD z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie składu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego działającego przy RPD
 15. Zarządzenie nr 15 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 10 kwietnia 2013 roku, w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2013 r. dniem wolnym od pracy
 16. Zarządzenie nr 16 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 10 kwietnia 2013 roku, w sprawie powołania Komitetu Konkursowego dla oceny prac w ramach konkursu RPD na najlepszą prace magisterską i doktorską dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu praw dziecka
 17. Zarządzenie nr 17 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 12 kwietnia 2013 roku, w sprawie powołania w BRPD Komisji ds. wydzielania akt i przekazania dokumentacji niearchiwalnej na makulaturę
 18. Zarządzenie nr 18 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 26 lipca 2013 roku, w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych
 19. Zarządzenie nr 19 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 26 lipca 2013 roku, w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych
 20. Zarządzenie nr 20 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 2 sierpnia 2013 roku, w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych
 21. Zarządzenie nr 21 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 1 sierpnia 2013 roku, w sprawie powołanie w BRPD Administratora Bezpieczeństwa Informacji i określenia jego zakresu obowiązków
 22. Zarządzenie nr 22 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 10 września 2013 roku, w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych
 23. Zarządzenie nr 23 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 10 października 2013 roku, w sprawie powołania Rady Doradczej RPD
 24. Zarządzenie nr 27 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 10 października 2013 roku, w sprawie powołania społecznej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego przy RPD
 25. Zarządzenie nr 25 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 14 października 2013 roku, w sprawie uhonorowania Odznaką Honorową za zasługi dla ochrony praw dziecka
 26. Zarządzenie nr 26 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 9 października 2013 roku, w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych
 27. Zarządzenie nr 27 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 18 października 2013 roku, w sprawie monitorowania i kontroli bezpieczeństwa informacji elektronicznej
 28. Zarządzenie nr 28 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 18 października2013 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23 RPD z dnia 10 października 2013 r. w sprawie powołania Rady Doradczej RPD
 29. Zarządzenie nr 29 Rzecznika Praw Dziecka z dna 28 października 2013 roku, w sprawie uhonorowania Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka
 30. Zarządzenie nr 30 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 30 października 2013 roku, w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych
 31. Zarządzenie nr 31 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 25 listopada 2013 roku, w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2013 r. dniem wolnym od pracy
 32. Zarządzenie nr 32 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 25 listopada 2013 roku, w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych
 33. Zarządzenie nr 33 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 7 grudnia 2013 roku, w sprawie uhonorowania Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka
 34. Zarządzenie nr 34 Rzecznika Pra Dziecka z dnia 16 grudnia 2013 roku, w sprawie uhonorowania Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka
 35. Zarządzenie nr 35 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 30 grudnia 2013 roku, w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych
 36. Zarządzenie nr 36 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 30 grudnia 2013 roku, w sprawie zmian przyjętych zasadach rachunkowości oraz procedurach kontroli finansowej w BRPD

 

Kategoria: