Zarządzenia 2012

-A A +A

Lista zarządzeń z roku 2012

 1. Zarządzenie nr 1 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 9 stycznia 2012 roku, w sprawie powołania w BRPD komisji w celu dokonywania wydzielania akt i przekazania dokumentacji niearchiwalnej na makulaturę
 2. Zarządzenie nr 2 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 27 stycznia 2012 roku, w sprawie ogłoszenia konkursu eseistycznego dla dzieci „ Czy dzieci jak ryby głosu nie mają?”
 3. Zarządzenie nr 3 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 31 stycznia 2012 roku, w sprawie ogłoszenia konkursu na plakaty i ilustracje o prawach dziecka popularyzujące idee wychowawcze Janusza Korczaka
 4. Zarządzenie nr 4 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 28 lutego 2012 roku, w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w BRPD
 5. Zarządzenie nr 5 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 9 marca 2012 roku, w sprawie powołania Komisji do oceny prac złożonych na konkurs literacko-plastycznych „ Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży”
 6. Zarządzenie nr 6 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 5 kwietnia 2012 roku, w sprawie powołania komitetu konkursowego dla oceny prac w ramach konkursu RPD na najlepszą pracę magisterską i doktorską dot. wybranych zagadnień z zakresu praw dziecka
 7. Zarządzenie nr 7 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 10 kwietnia 2012 roku, w sprawie powołania komitetu konkursowego dla oceny prac w ramach konkursu RPD na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacja w praktyce
 8. Zarządzenie nr 8 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 13 kwietnia 2012 roku, w sprawie powołania Komisji Socjalnej w BRPD
 9. Zarządzenie nr 10 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 30 kwietnia 2012 roku, w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w BRPD
 10. Zarządzenie Rzecznika Praw Dziecka z dnia 10 czerwca 2012 roku, w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych
 11. Zarządzenie nr 10 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 29 czerwca 2012 roku, w sprawie powołania Komisji Zamówień Publicznych
 12. Zarządzenie nr 12 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 3 lipca 2012 roku, w sprawie powołania Komitetu Konkursowego dla oceny prac w ramach konkursu eseistycznego dla dzieci „ Czy dzieci jak ryby głosu nie mają?”
 13. Zarządzenie nr 13 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 3 lipca 2012 roku, w sprawie wprowadzenia Regulaminu „ Polityka antymobbingowa w BRPD”
 14. Zarządzenie nr 14 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 2 lipca 2012 roku, w sprawie wprowadzenia Regulaminu Użytkowania i gospodarowania samochodami służbowymi w BRPD
 15. Zarządzenie nr 15 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 3 lipca 2012 roku, w sprawie powołania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego przy RPD
 16. Zarządzenie nr 16 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 29 czerwca 2012 roku, w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia kontroli zarządczej w BRPD
 17. Zarządzenie nr 17 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 20 czerwca 2012 roku, w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych
 18. Zarządzenie nr 18 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 4 lipca 2012 roku, w sprawie przyjętych zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej w BRPD
 19. Zarządzenie nr 19 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 31 lipca 2012 roku, w sprawie ogłoszenia wakacyjnego konkursu „ Dwa kółka -100 % zdrowia”
 20. Zarządzenie nr 20 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 3 lipca 2012 roku, w sprawie rozszerzenia składu Komitetu Konkursowego dla oceny prac w ramach konkursu eseistycznego dla dzieci „ Czy dzieci jak ryby głosu nie mają?”
 21. Zarządzenie nr 21 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 28 lipca 2012 roku, w sprawie powołania członka Rady Doradczej RPD
 22. Zarządzenie nr 22 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 31 lipca 2012 roku, w sprawie powołania i składu Komisji zamówień Publicznych
 23. Zarządzenie nr 23 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 31 lipca 2012 roku, w sprawie powołania przy RPD Społecznego Zespołu ds. bezpieczeństwa dzieci w cyberprzestrzeni
  Zarządzenie nr 23 A Rzecznika Praw Dziecka z dnia 31 lipca 2012 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24 RPD z dnia 26 lipca 2011 roku, w sprawie powołania Rady Doradczej RPD
 24. Zarządzenie nr 24 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 10 października 2012 roku, w sprawie odwołania konkursu „ Dwa kółka -100 % zdrowia”
 25. Zarządzenie nr 25 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 5 października 2012 roku, w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych
 26. Zarządzenie nr 26 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 1 października 2012 roku, w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Działu Komunikacji Społecznej
 27. Zarządzenie nr 27 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 19 października 2012 roku, w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych
 28. Zarządzenie nr 28 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 22 listopada 2012 roku, w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w BRPD
 29. Zarządzenie nr 29 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 22 listopada 2012 roku, w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2012 r. dniem wolnym od pracy
 30. Zarządzenie nr 30 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 4 grudnia 2012 roku, w sprawie uhonorowania osób zasłużonych dla ochrony i upowszechnienia praw dziecka
 31. Zarządzenie nr 31 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 28 grudnia 2012 roku, w sprawie zmiany Zarządzenie nr 24 RPD z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie powołania Rady Doradczej RPD
 32. Zarządzenie nr 32 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 28 grudnia 2012 roku, w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w BPD
Kategoria: