Zarządzenia 2011

-A A +A

Lista zarządzeń z roku 2011

 1. Zarządzenie nr 1 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 3 stycznia 2011 roku, w sprawie ustalenia sposobu korzystania przez pracowników z telefonów komórkowych , stanowiących własność Biura oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez Biuro
 2. Zarządzenie nr 2 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 1 kwietnia 2011 roku, w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora ZSR i N
 3. Zarządzenie nr 3 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 14 kwietnia 2011 roku, w sprawie powołania Komitetu Konkursowego do oceny prac
 4. Zarządzenie nr 4 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 14 kwietnia 2011 roku, w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych
 5. Zarządzenie nr 5 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 4 maja 2011 roku, w sprawie uhonorowania osób zasłużonych dla ochrony praw dziecka
 6. Zarządzenie nr 6 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 12 maja 2011 roku, w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w BRPD
 7. Zarządzenie nr 7 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 12 maja 2011 roku, w sprawie zasady wypłacania świadczeń wyrównawczych za zakupione okulary korygujące lub soczewki kontaktowe przeznaczone do pracy przy komputerze
 8. Zarządzenie nr 8 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 12 maja 2011 roku, w sprawie wyznaczenia pracowników w BRPD do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie pożarów i ewakuacji pracowników
 9. Zarządzenie nr 9 z dnia 12 maja 20111 roku, w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych
 10. Zarządzenie nr 10 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 26 maja 2011 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym BRPD
 11. Zarządzenie nr 11 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 26 maja 2011 roku, w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w BRPD
 12. Zarządzenie nr 12 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 8 kwietnia 2011 roku, w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych
 13. Zarządzenie nr 13 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 3 czerwca 2011 roku, w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia kontroli zarządczej w BRPD
 14. Zarządzenie nr 14 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 27 maja 2011 roku, w sprawie powołania Komisji Zamówień Publicznych
 15. Zarządzenie nr 15 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 28 czerwca 2011 roku, w sprawie odwołania z pełnienia obowiązków Dyrektora ZSS i PA
 16. Zarządzenie nr 16 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 28 czerwca 2011 roku, w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora ZSS i PA
 17. Zarządzenie nr 17 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 29 czerwca 2011 roku, w sprawie powołania Komisji Socjalnej w BRPD
 18. Zarządzenie nr 18 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 29 czerwca 2011 roku, w sprawie przedłużenia powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora ZSR i N
 19. Zarządzenie nr 19 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 29 czerwca 2011 roku, w sprawie powołania komisji do oceny składnika majątku
 20. Zarządzenie nr 20 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 30 czerwca 2011 roku, w sprawie wprowadzenia studenckich praktyk zawodowych w BRPD
 21. Zarządzenie nr 21 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 9 czerwca 2011 roku, w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w BRPD
 22. Zarządzenie nr 22 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 30 czerwca 2011 roku, w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 23. Zarządzenie nr 23 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 25 lipca 2011 roku, w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych
 24. Zarządzenie nr 24 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 26 lipca 2011 roku, w sprawie powołania Rady Doradczej RPD
 25. Zarządzenie nr 25 Rzecznika praw Dziecka z dnia 1 sierpnia 2011 roku, w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych
 26. Zarządzenie nr 26 Rzecznika praw Dziecka z dnia 17 sierpnia 2011 roku, w sprawie ustalenia sposobu korzystania przez pracowników BRPD z telefonów komórkowych oraz wysokości opłat ponoszonych przez Biuro
 27. Zarządzenie nr 27 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 14 września 2011 roku, w sprawie uhonorowania osób zasłużonych dla ochrony praw dziecka
 28. Zarządzenie nr 28 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 22 września 2011 roku, w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektor ZSS i PA
 29. Zarządzenie nr 29 Rzecznika praw Dziecka z dnia 21 października 2011 roku, w sprawie odwołania członka Rady Doradczej RPD
 30. Zarządzenie nr 30 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 31 października 20111 roku, w sprawie wprowadzenia zmian regulaminu kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez RPD
  Zarządzenie nr 30 A Rzecznika Praw Dziecka z dnia 30 października 2011 roku, w sprawie nadania Statusu Biuru Rzecznika Praw Dziecka
 31. Zarządzenie nr 31 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 2 listopada 2011 roku, w sprawie ogłoszenia konkursu na pracę magisterską i doktorską dot. .wybranych zagadnień z zakresu praw dziecka
 32. Zarządzenie nr 32 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 10 listopada 2011 roku, w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w BRPD
 33. Zarządzenie nr 33 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 01 grudnia 2011 roku, w sprawie powołania komisji do celów wydzielania akt i przekazania dokumentacji archiwalnej na makulaturę
 34. Zarządzenie nr 34 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 29 listopada 2011 roku, w sprawie ogłoszenia konkursu dla pedagogów , wychowawców , nauczycieli i studentów na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce
 35. Zarządzenie nr 35 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 1 grudnia 2011 roku, w sprawie ogłoszeni konkursu plastyczno-literackiego
 36. Zarządzenie nr 36 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 23 grudnia 2011 roku, w sprawie prowadzenia akt sprawy
 37. Zarządzenie nr 37 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 27 grudnia 2011 roku, w sprawie zmian w składzie Rady Doradczej Rzecznika Praw Dziecka
 38. Zarządzenie nr 38 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 30 grudnia 2011 roku, w sprawie uhonorowania osób zasłużonych dla ochrony praw dziecka
 39. Zarządzenie nr 39 Rzecznika praw Dziecka z dnia 30 grudnia 2011 roku, w sprawie powołania nowych członków do Rady Doradczej RPD

 

Kategoria: