Zarządzenia 2010

-A A +A

Lista zarządzeń z roku 2010

 1. Zarządzenie nr 1 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 4 stycznia 2010 roku, w stanie ustalenia dni wolnych od pracy
 2. Zarządzenie nr 2 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 11 stycznia 2010 roku, w sprawie powołania Komitetu Konkursowego
 3. Zarządzenie nr 3 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 11 stycznia 2010 roku, w sprawie powołania Komisji do oceny prac konkursowych
 4. Zarządzenie nr 4 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 14 stycznia 2010 roku, w sprawie powołania Komisji Socjalnej w BRPD
 5. Zarządzenie nr 5 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 2 marca 2010 roku, w sprawie ustalenia procedur obowiązujących w zespole DTZ i PI
 6. Zarządzenie nr 6 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 7 kwietnia 2010 roku, w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych
 7. Zarządzenie nr 7 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 16 kwietnia 2010 roku, w sprawie powołania o składu Komisji Zamówień Publicznych
 8. Zarządzenie nr 8 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 16 kwietnia 2010 roku, w sprawie odwołania z pełnienia obowiązków Dyrektora ZSS i PA
 9. Zarządzenie nr 9 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 16 kwietnia 2010 roku, w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora ZSM i K
 10. Zarządzenie nr 10 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 16 kwietnia 2010 roku, w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora ZSS i PA
 11. Zarządzeni nr 10 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 20 maja 2010 roku, w sprawie powołania Komisji e celu dokonania wydzielania akt i przekazywania dokumentacji niearchiwalnej na makulaturę
 12. Zarządzenie nr 12 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 21 czerwca 2010 roku, w sprawie odwołania z pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu DTZ i PI
 13. Zarządzenie nr 13 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 1 lipca 2010 roku, w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu DTZ i PI
 14. Zarządzenie nr 14 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 4 sierpnia 2010 roku, w sprawie powołania i składu Komisji Zamówień Publicznych
 15. Zarządzenie nr 15 z dnia 9 sierpnia 2010 roku, w sprawie powołania Komisji ds. przeglądu przydatności, stanu technicznego oraz przeprowadzenia likwidacji zużytych składników mienia ruchomego
 16. Zarządzenie nr 16 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 10 września 2010 roku, w sprawie uhonorowania osób zasłużonych dla ochrony praw dziecka
 17. Zarządzenie nr 17 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 23 września 2010 roku, w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu DTZ i PI
 18. Zarządzenie nr 18Rzecznika Praw Dziecka z dnia 13 października 2010 roku, w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia kontroli zarządczej
 19. Zarządzeni nr 19 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 13 października 2010 roku, w sprawie Regulaminu audytu wewnętrznego
 20. Zarządzenie nr 20 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 2 grudnia 2010 roku, w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji dokumentacji gabinetu Dyrektora Biura oraz jej zabezpieczenia
 21. Zarządzenie nr 21 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 10 grudnia 2010 roku, w sprawie uhonorowania osób zasłużonych dla ochrony praw dziecka
 22. Zarządzenie nr 22 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 30 grudnia 2010 roku. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gabinetu RPD
 23. Zarządzenie nr 23 z dnia 31 grudnia 2010 roku, w sprawie odwołania z pełnienia obowiązków Głównego Księgowego
 24. Zarządzenie nr 24 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 30 grudnia 2010 roku, w sprawie przyjętych zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej w BRPD

 

Kategoria: