Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pomocy cudzoziemcom (24 lipca 2018) - 2018 07 24.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania mediacji transgranicznych (24 lipca 2018) - 2018 07 24.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zawodu psychologa (24 lipca 2018) - 2018 07 24.pdf

Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie finansowania hospitalizacji dzieci (19 lipca 2018) - 2018 07 19.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie wsparcia dzieci niewidomych i niedowidzących (16 lipca 2018) - 2018 07 16.pdf

Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie szczepień ochronnych (16 lipca 2018) - 2018 07 16.pdf

Wystąpienie do Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa Rady Ministrów oraz Przewodniczących Klubów Parlamentarnych i Poselskich oraz Kół Poselskich w sprawie projektu nowego Kodeksu rodzinnego (12 lipca 2018) - 2018 07 12.pdf

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania we wszystkich gminach zespołów interdyscyplinarnych oraz przyjęcia programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie (11 lipca 2018) - 2018 07 11.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowań toczących się w trybie Konwencji haskiej (09 lipca 2018) - 2018 07 09.pdf

Wystąpienie do Przewodniczącej Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej i Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie edukacji dot. postępowania ws. nieletnich (09 lipca 2018) - 2018 07 09.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie szczepionek (09 lipca 2018) - 2018 07 09.pdf

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie ulg na przejazdy dla uczniów nieposiadających legitymacji w języku polskim (04 lipca 2018) - 2018 07 04.pdf

Wystąpienie do Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie edukacji dot. postępowania ws. nieletnich (04 lipca 2018) - 2018 07 04.pdf

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie opracowania przez rząd i wdrożenia Narodowej Strategii na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci (03 lipca 2018) - 2018 07 03.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ochrony praw małoletnich cudzoziemców przebywających w Polsce bez opieki (02 lipca 2018) - 2018 07 02.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wsparcia dzieci z niepełnosprawnością (02 lipca 2018) - 2018 07 02.pdf

Informacja Rzecznika Praw Dziecka przygotowana w związku z opracowywaniem przez Komitet Praw Dziecka listy zagadnień przed procedurą sprawozdawczą (LOIPR) Polski ze stanu realizacji Konwencji o prawach dziecka (29 czerwca 2018) - 2018 06 29.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opłat za pobyt rodziców i osób bliskich przy hospitalizowanym dziecku (29 czerwca 2018) - 2018 06 29.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie gruźlicy (29 czerwca 2018) - 2018 06 29.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opieki zdrowotnej nad dziećmi (25 czerwca 2018) - 2018 06 25.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyeliminowania zjawiska żebractwa wśród dzieci (14 czerwca 2018) - 2018 06 14.pdf

Wystąpienie do Prezydentów Miast, Burmistrzów i Wójtów w sprawie bezpiecznych placów zabaw (12 czerwca 2018) - 2018 06 12.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie niedoboru pielęgniarek i położnych na dyżurach (12 czerwca 2018) - 2018 06 12.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie nadwagi i otyłości wśród dzieci (12 czerwca 2018) - 2018 06 12.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zakażeń szpitalnych (04 czerwca 2018) - 2018 06 04.pdf

Wystąpienie do kuratorów oświaty w sprawie udzielenia wsparcia przy organizacji Parlamentu Dzieci i Młodzieży (25 maja 2018) - 2018 05 25.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie programu Dobry Start (24 maja 2018) - 2018 05 24.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie szczepionek (24 maja 2018) - 2018 05 24.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wsparcia rodzin zastępczych (22 maja 2018) - 2018 05 22.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie zorganizowania kampanii edukacyjno-informacyjnej podnoszącej świadomość prawnej wśród polskich rodziców mieszkających z dziećmi poza granicami naszego kraju (17 maja 2018) - 2018 05 17.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia porady żywieniowo-dietetycznej do koszyka świadczeń gwarantowanych (17 maja 2018) - 2018 05 17.pdf

Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie Sejmu Dzieci i Młodzieży (17 maja 2018) - 2018 05 17.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie możliwości uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności małoletnim nieposiadającym bezterminowego prawa pobytu (16 maja 2018) - 2018 05 16.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadczenia wychowawczego dla dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych (08 maja 2018) - 2018 05 08.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dzieci bezdomnych (07 maja 2018) - 2018 05 07.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pełniejszego zabezpieczenia praw małoletnich cudzoziemców (07 maja 2018) - 2018 05 07.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie aktywizacji dłużników alimentacyjnych (30 kwietnia 2018) - 2018 04 30.pdf

Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych na niezawodową rodzinę zastępczą (26 kwietnia 2018) - 2018 04 26.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie procesu usamodzielniania wychowanków (24 kwietnia 2018) - 2018 04 24.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie prawa do nieodpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej (19 kwietnia 2018) - 2018 04 19.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie opóźnienień w postępowaniach dotyczących świadczeń socjalnych (16 kwietnia 2018) - 2018 04 16.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie problemów z dostępem do wybranych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych (11 kwietnia 2018) - 2018 04 11.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie równego dostępu do świadczeń dla rodziców adopcyjnych (03 kwietnia 2018) - 2018 04 03.pdf

Wystąpienie do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie zleceń na wyroby medyczne dla dzieci chorych na cukrzycę typu (28 marca 2018) - 2018 03 28.pdf

Wystąpienie do Prezesa Narodowego Fundusz Zdrowia w sprawie finansowania hospitalizacji dzieci (21 marca 2018) - 2018 03 21.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadczeń na rzecz dzieci- cudzoziemców (21 marca 2018) - 2018 03 21.pdf

Wystąpienie do Przewodniczącego senackiej Komisji Ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (21 marca 2018) - 2018 03 21.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie standardów diagnozy psychologicznej w edukacji (21 marca 2018) - 2018 03 21.pdf

Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie poprawy sytuacji hospitalizowanych dzieci (15 marca 2018) - 2018 0315.pdf

Wystąpienie do Przewodniczącego senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Przewodniczącego senackiej Komisji Środowiska w sprawie udziału dzieci w polowaniach (12 marca 2018) - 2018 03 12.pdf

Wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie nadzoru nad dystrybucją szczepionek (07 marca 2018) - 2018 03 07.pdf

Wystąpienie do Prezesów Sądów Apelacyjnych w sprawie ochrony praw małoletnich cudzoziemców (06 marca 2018) - 2018 03 06.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie pomocy dzieciom niewidomym i niedowidzącym (06 marca 2018) - 2018 03 06.pdf

Wystąpienie do Marszałków Województw w sprawie rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji (06 marca 2018) - 2018 03 06.pdf

Wystąpienie do Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie działania na rzecz poprawy sytuacji hospitalizowanych dzieci (05 marca 2018) - 2018 03 05.pdf

Wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie przypadków występowanía zakażeń szpitalnych bakteriami z gatunku Klebsiella pneumoniae (05 marca 2018) - 2018 03 05.pdf 

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dostępu małoletnich cudzoziemców do edukacji (01 marca 2018) - 2018 03 01.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie syryjskich dzieci (19 lutego 2018) - 2018 02 19.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie zbyt ciężkich tornistrów uczniów (13 lutego 2018) - 2018 02 13.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych (13 lutego 2018) - 2018 02 13.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie praw dziecka w salach widzeń (12 lutego 2018) - 2018 02 12.pdf

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie dzieci z niepełnosprawnością (07 lutego 2018) - 2018 02 07.pdf

Wystąpienie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie szczepionek (07 lutego 2018) - 2018 02 07.pdf

Wystąpienie do Przewodniczącego sejmowej Komisji do Spraw Petycji w sprawie partycypacji młodzieży w życiu społecznym (01 lutego 2018) - 2018 02 01.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niealimentacji (30 stycznia 2018) - 2018 01 30.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie epidemii gruźlicy na Ukrainie i sytuacji w Polsce (24 stycznia 2018) - 2018 01 24.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasiłku opiekuńczego na chore dziecko (22 stycznia 2018) - 2018 01 22.pdf

Wystąpienie do Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIME SA w sprawie wsparcia Roku Ireny Sendlerowej (22 stycznia 2018) - 2018 01 22.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku lekarzy na oddziałach dziecięcych (22 stycznia 2018) - 2018 01 22.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie psychiatrii dziecięcej (17 stycznia 2018) - 2018 01 17.pdf

Wystąpienie do Przewodniczącego senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie uchwalenia przepisów informujących o szkodliwości alkoholu dla dziecka w łonie matki (16 stycznia 2018) - 2018 01 16.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek i położonych oraz wykonywania tych zawodów (11 stycznia 2018) - 2018 01 11.pdf

Wystąpienie do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie skuteczności odzyskiwania świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego (10 stycznia 2018) - 2018 01 10.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie interwencji zespołów ratownictwa medycznego (10 stycznia 2018) - 2018 01 10.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie pomocy dzieciom z chorobami przewlekłymi (10 stycznia 2018) - 2018 01 10.pdf

Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie obchodów Roku Ireny Sendlerowej (08 stycznia 2018) - 2018 01 08.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ośrodków kuratorskich (04 stycznia 2018) - 2018 01 04.pdf

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie obchodów Roku Ireny Sendlerowej (04 stycznia 2018) - 2018 01 04.pdf

Wystąpienie do Starostów, Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów i przedstawicieli samorządów- miast, powiatów, gmin oraz społeczności lokalnych w sprawie uhonorowania Ireny Sendlerowej (03 stycznia 2018) - 2018 01 03.pdf