Wystąpienie do Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIME SA w sprawie wsparcia Roku Ireny Sendlerowej (22 stycznia 2018) - 2018 01 22.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku lekarzy na oddziałach dziecięcych (22 stycznia 2018) - 2018 01 22.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie psychiatrii dziecięcej (17 stycznia 2018) - 2018 01 17.pdf

Wystąpienie do Przewodniczącego senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie uchwalenia przepisów informujących o szkodliwości alkoholu dla dziecka w łonie matki (16 stycznia 2018) - 2018 01 16.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek i położonych oraz wykonywania tych zawodów (11 stycznia 2018) - 2018 01 11.pdf

Wystąpienie do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie skuteczności odzyskiwania świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego (10 stycznia 2018) - 2018 01 10.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie interwencji zespołów ratownictwa medycznego (10 stycznia 2018) - 2018 01 10.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie pomocy dzieciom z chorobami przewlekłymi (10 stycznia 2018) - 2018 01 10.pdf

Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie obchodów Roku Ireny Sendlerowej (08 stycznia 2018) - 2018 01 08.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ośrodków kuratorskich (04 stycznia 2018) - 2018 01 04.pdf

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie obchodów Roku Ireny Sendlerowej (04 stycznia 2018) - 2018 01 04.pdf

Wystąpienie do Starostów, Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów i przedstawicieli samorządów- miast, powiatów, gmin oraz społeczności lokalnych w sprawie uhonorowania Ireny Sendlerowej (03 stycznia 2018) - 2018 01 03.pdf