Wystąpienie generalnie do Prezydenta RP w sprawie poprawy sytuacji hospitalizowanych dzieci (15 marca 2018) - 2018 03 15.pdf

Wystąpienie do Przewodniczącego senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Przewodniczącego senackiej Komisji Środowiska w sprawie udziału dzieci w polowaniach (12 marca 2018) - 2018 03 12.pdf

Wystąpienie generalne do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie nadzoru nad dystrybucją szczepionek (07 marca 2018) - 2018 03 07.pdf

Wystąpienie generalne do Prezesów Sądów Apelacyjnych w sprawie ochrony praw małoletnich cudzoziemców (06 marca 2018) - 2018 03 06.pdf

Wystąpienie generalne do Minister Edukacji Narodowej w sprawie pomocy dzieciom niewidomym i niedowidzącym (06 marca 2018) - 2018 03 06.pdf

Wystąpienie generalne do Marszałków Województw w sprawie rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji (06 marca 2018) - 2018 03 06.pdf

Wystąpienie generalne do Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie działania na rzecz poprawy sytuacji hospitalizowanych dzieci (05 marca 2018) - 2018 03 05.pdf

Wystąpienie generalne do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie przypadków występowanía zakażeń szpitalnych bakteriami z gatunku Klebsiella pneumoniae (05 marca 2018) - 2018 03 05.pdf 

Wystąpienie generalne do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dostępu małoletnich cudzoziemcó do edukacji (01 marca 2018) - 2018 03 01.pdf

Wystąpienie generalne do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie syryjskich dzieci (19 lutego 2018) - 2018 02 19.pdf

Wystąpienie generalne do Minister Edukacji Narodowej w sprawie zbyt ciężkich tornistó uczniów (13 lutego 2018) - 2018 02 13.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych (13 lutego 2018) - 2018 02 13.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie praw dziecka w salach widzeń (12 lutego 2018) - 2018 02 12.pdf

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie dzieci z niepełnosprawnością (07 lutego 2018) - 2018 02 07.pdf

Wystąpienie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie szczepionek (07 lutego 2018) - 2018 02 07.pdf

Wystąpienie do Przewodniczącego sejmowej Komisji do Spraw Petycji w sprawie partycypacji młodzieży w życiu społecznym (01 lutego 2018) - 2018 02 01.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niealimentacji (30 stycznia 2018) - 2018 01 30.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie epidemii gruźlicy na Ukrainie i sytuacji w Polsce (24 stycznia 2018) - 2018 01 24.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasiłku opiekuńczego na chore dziecko (22 stycznia 2018) - 2018 01 22.pdf

Wystąpienie do Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIME SA w sprawie wsparcia Roku Ireny Sendlerowej (22 stycznia 2018) - 2018 01 22.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku lekarzy na oddziałach dziecięcych (22 stycznia 2018) - 2018 01 22.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie psychiatrii dziecięcej (17 stycznia 2018) - 2018 01 17.pdf

Wystąpienie do Przewodniczącego senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie uchwalenia przepisów informujących o szkodliwości alkoholu dla dziecka w łonie matki (16 stycznia 2018) - 2018 01 16.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek i położonych oraz wykonywania tych zawodów (11 stycznia 2018) - 2018 01 11.pdf

Wystąpienie do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie skuteczności odzyskiwania świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego (10 stycznia 2018) - 2018 01 10.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie interwencji zespołów ratownictwa medycznego (10 stycznia 2018) - 2018 01 10.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie pomocy dzieciom z chorobami przewlekłymi (10 stycznia 2018) - 2018 01 10.pdf

Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie obchodów Roku Ireny Sendlerowej (08 stycznia 2018) - 2018 01 08.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ośrodków kuratorskich (04 stycznia 2018) - 2018 01 04.pdf

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie obchodów Roku Ireny Sendlerowej (04 stycznia 2018) - 2018 01 04.pdf

Wystąpienie do Starostów, Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów i przedstawicieli samorządów- miast, powiatów, gmin oraz społeczności lokalnych w sprawie uhonorowania Ireny Sendlerowej (03 stycznia 2018) - 2018 01 03.pdf