Wersja wpisu Usługi pedagoga świadczącego pomoc pedagogiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów z dnia pt., 04/02/2022 - 13:26

-A A +A

Usługi pedagoga świadczącego pomoc pedagogiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów

Data opublikowania: 04 02 2022 r.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, wariant 1 – bez negocjacji.  

Identyfikator postępowania: a9953106-adfd-40ea-9c8f-222e83dcfb8a 

Nr referencyjny: BRPD/ZP/3/2022 

BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortal – http://miniportal.uzp.gov.pl 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

http://bip.brpd.gov.pl/zamowienia/uslugi-pedagoga-swiadczacego-pomoc-ped...

Zamawiający będzie udostępniał wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem także na stronach: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a9953106-adfd-40ea-9c8f-222e8...

oraz

https://brpd.gov.pl/zamowienia-publiczne/ 

 

ogloszenie_o_zamowieniu_z_dnia_04.02.2022_r.pdf

swz_z_zalacznikami.pdf

zalacznik_nr_1_do_swz_opz.docx

zalaczniki_nr_2a_i_2b_do_swz_edytowalne_-_forlumarz_ofertowy_i_karta_probki_pracy.docx

zalaczniki_nr_3-8_do_swz_edytowalne.docx

zalacznik_nr_9_do_swz_ppu.docx

Kategoria: