Wersja wpisu Świadczenie usług całodobowej ochrony dla Biura Rzecznika Praw Dziecka z dnia śr., 07/07/2021 - 15:24

-A A +A

Świadczenie usług całodobowej ochrony dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, wariant 1 – bez negocjacji. 

Identyfikator postępowania: 2c6552d6-04b1-4ab2-9cc5-ec3d5763d74a

Nr referencyjny: BRPD/ZP/2/2021 
BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal  - miniportal.uzp.gov.pl  
Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej "SWZ", znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem: 
 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2c6552d6-04b1-4ab2-9cc5-ec3d5...
 

Na ww. stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Kategoria: