Historia zmian

-A A +A
Tytułsortuj rosnąco Wpis do dziennika Data aktualizacji Wykonał
Instrukcja kancelaryjna BRPD 18/05/2016 - 15:15 Beata Pawlak
Inspektor Ochrony Danych 19/01/2021 - 12:50 Marcin Dębicki
Informacje niezamieszczone w BIP 11/01/2019 - 14:13 Krystian Chęciek
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2021 31/03/2022 - 18:19 Marcin Dębicki
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2020 03/04/2021 - 11:21 Marcin Dębicki
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2019 06/04/2021 - 11:17 Marcin Dębicki
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2017 21/12/2018 - 10:29 Krystian Chęciek
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2016 19/05/2017 - 15:25 Krystian Chęciek
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2015 16/05/2017 - 12:39 Krystian Chęciek
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 16/05/2017 - 11:56 Krystian Chęciek
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 16/05/2017 - 11:56 Krystian Chęciek
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2012 16/05/2017 - 12:00 Krystian Chęciek
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2011 16/05/2017 - 12:01 Krystian Chęciek
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2010 16/05/2017 - 12:02 Krystian Chęciek
GAB.441.2.2016.BS 22/09/2016 - 15:54 Krystian Chęciek
Dyrektor Zespołu Spraw Rodzinnych i Nieletnich 08/12/2017 - 10:32 Krystian Chęciek
Dyrektor Zespołu Spraw Międzynarodowych i Konstytucyjnych 14/04/2022 - 12:11 Marcin Dębicki
Dyrektor Zespołu Prezydialnego 20/03/2019 - 11:16 Marcin Dębicki
Dyrektor Zespołu Edukacji i Wychowania 11/10/2021 - 12:34 Marcin Dębicki
Dyrektor Zespołu ds. Przestępczości Wobec Dzieci 14/04/2022 - 12:50 Marcin Dębicki
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:39 Marcin Dębicki
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:38 Marcin Dębicki
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:38 Marcin Dębicki
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:38 Marcin Dębicki
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:37 Marcin Dębicki

Strony