Historia zmian

-A A +A
Tytułsortuj rosnąco Wpis do dziennika Data aktualizacji Wykonał
Sukcesywna dostawa paliw do samochodów służbowych Biura Rzecznika Praw Dziecka w systemie bezgotówkowym BRPD/ZP/4/2023 08/03/2023 - 13:36 Marcin Dębicki
Sukcesywna dostawa paliw do samochodów służbowych Biura Rzecznika Praw Dziecka w systemie bezgotówkowym BRPD/ZP/3/2023 24/02/2023 - 16:19 Marcin Dębicki
Strona główna 16/07/2020 - 11:38 Marcin Dębicki
Statut Biura Rzecznika Praw Dziecka 19/02/2019 - 16:28 Marcin Dębicki
Stanowisko – specjalista w Zespole Edukacji i Wychowania BRPD 08/02/2023 - 09:25 Marcin Dębicki
Stanowisko – specjalista (prawnik) w Zespole Spraw Rodzinnych i Nieletnich 08/02/2023 - 09:27 Marcin Dębicki
Stanowisko – specjalista (prawnik) w Zespole do Spraw Przestępczości Wobec Dzieci 08/02/2023 - 09:26 Marcin Dębicki
Stanowisko – Psycholog/Psychoterapeuta 16/02/2023 - 13:08 Marcin Dębicki
Stanowisko – Psychiatra 28/10/2022 - 15:04 Marcin Dębicki
Stanowisko – archiwista 17/01/2023 - 14:42 Marcin Dębicki
Sposób składania i rozpatrywania petycji przez Rzecznika Praw Dziecka 19/11/2015 - 15:06 Beata Pawlak
Rzecznik Praw Dziecka 19/02/2019 - 16:01 Marcin Dębicki
Rok 2022 19/04/2023 - 14:45 Marcin Dębicki
Rok 2021 31/03/2022 - 16:36 Marcin Dębicki
Rok 2020 25/05/2021 - 15:51 Marcin Dębicki
Rok 2019 16/07/2020 - 11:32 Marcin Dębicki
Rok 2018 11/01/2019 - 13:07 Krystian Chęciek
Rok 2018 28/05/2019 - 11:41 Marcin Dębicki
Rok 2017 18/01/2018 - 20:55 Krystian Chęciek
Rok 2017 04/06/2018 - 16:59 Krystian Chęciek
Rok 2016 21/03/2017 - 22:00 Krystian Chęciek
Rok 2016 20/03/2018 - 22:31 Krystian Chęciek
Rok 2015 08/01/2016 - 16:09 Krystian Chęciek
Rok 2015 20/03/2018 - 22:31 Krystian Chęciek
Rok 2014 08/01/2016 - 16:21 Krystian Chęciek

Strony