Historia zmian

-A A +A
Tytułsortuj malejąco Wpis do dziennika Data aktualizacji Wykonał
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 05/04/2019 - 16:32 Marcin Dębicki
Plan postępowań 2022 19/01/2022 - 15:35 Marcin Dębicki
Plan zamówień 2019 05/04/2019 - 16:46 Marcin Dębicki
Plan zamówień 2020 22/11/2020 - 18:23 Marcin Dębicki
Plan zamówień 2021 28/06/2021 - 23:30 Marcin Dębicki
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 17/12/2013 - 00:07 x
PRZ.053.7.2020 17/01/2020 - 14:44 Marcin Dębicki
PRZ.053.7.2020 17/01/2020 - 11:08 Marcin Dębicki
Regulamin Organizacyjny Biura Rzecznika Praw Dziecka 17/01/2019 - 10:12 Marcin Dębicki
Rok 2010 20/03/2018 - 22:37 Krystian Chęciek
Rok 2010 23/02/2015 - 07:31 Monika Makuch
Rok 2011 20/03/2018 - 22:36 Krystian Chęciek
Rok 2011 23/02/2015 - 07:30 Monika Makuch
Rok 2012 20/03/2018 - 22:35 Krystian Chęciek
Rok 2012 18/01/2018 - 21:24 Krystian Chęciek
Rok 2013 08/01/2016 - 16:21 Krystian Chęciek
Rok 2013 20/03/2018 - 22:33 Krystian Chęciek
Rok 2014 08/01/2016 - 16:21 Krystian Chęciek
Rok 2014 20/03/2018 - 22:34 Krystian Chęciek
Rok 2015 08/01/2016 - 16:09 Krystian Chęciek
Rok 2015 20/03/2018 - 22:31 Krystian Chęciek
Rok 2016 21/03/2017 - 22:00 Krystian Chęciek
Rok 2016 20/03/2018 - 22:31 Krystian Chęciek
Rok 2017 18/01/2018 - 20:55 Krystian Chęciek
Rok 2017 04/06/2018 - 16:59 Krystian Chęciek

Strony